Kristina Glise

Medicine Doktor, Överläkare

Tel: 031-342 07 00
kristina.glise@vgregion.se

Forskningsområde / forskningsintresse

Mitt stora intresse sedan 25 år har varit stressrelaterad psykisk ohälsa, särskilt utmattningssyndrom. Sjukdomen har successivt blivit allt vanligare inom primärvård och företagshälsovården och patienternas stora lidande och långdragna sjukdomsförlopp är slående. Utmattningssyndrom från ett kliniskt perspektiv har varit fokus för min forskning och avhandlingen ”Utmattningssyndrom, identifikation, karakteristika och förlopp” kom 2014. För närvarande pågår långtidsuppföljning av patienter som behandlats för utmattningssyndrom på Institutet för stressmedicin (ISM) sedan 2004, och som också ingår i avhandlingen. Här studeras kvarstående symptom och vad som hänt 7-10 år efter att patienten första gången kom till ISM. Inom primärvården pågår en forskningsstudie där en ny metod att tidigt ta kontakt med arbetsgivaren för rehabiliteringskoordinatorer studeras avseende påverkan på sjukskrivningstiden vid stressrelaterad psykisk ohälsa. Vidare planeras en randomiserad kontrollerad behandlingsstudie för att undersöka om avskalad behandling vid utmattningssyndrom ger samma resultat  som en mer omfattande, och som den som erbjuds inom primärvården, treatment as usual (TAU).

Undervisning/handledning

Jag undervisar sedan 2004 om stressrelaterad ohälsa på läkarprogrammet termin 9-10, och sedan 2016 även på termin 7 om livsstil. Förutom detta har jag deltagit i undervisning om psykisk ohälsa för primärvårdsläkare och olika andra yrkesgrupper inom vården, samt även gentemot befolkningen.

Publicerat

Lindegård A, Glise K, Wiegner L, Reinhardt P, Hadzibajramovic E, Ellbin S, Pettersson S, Jonsdottir I. 
Effects of additional individually tailored interventions on sick-leave and symptoms in patients with exhaustion disorder – A randomized controlled trial.
J Rehabil Med. 2022
Sammanfattning på svenska

Björk L, Glise K, Pousette A, Holmgren K, Bertilsson M.
Implementing employer involvement for patients with stress-related disorders in Swedish primary care – a process evaluation.
Journal of Family Medicine & Community Health.

Cederberg M, Ali L, Ekman I, Glise K, Jonsdottir I.H, Gyllensten H, Swedberg K, Fors A.
Person-centred eHealth intervention for patients on sick leave due to common mental disorders: study protocol of a randomised controlled trial and process evaluation (PROMISE).
BMJ Open, 2020 

Glise K, Wiegner L, Jonsdottir I.H.
Long-Term follow-up of residual symptom in patients treated fpr stress-related exhaustion
BMC Psychology, 2020
Sammanfattning på svenska

Glise K, Wiegner L, Jonsdottir I.H.
Long-Term follow-up of residual symptom in patients treated fpr stress-related exhaustion
BMC Psychology, 2020
Sammanfattning på svenska

Dahlman A.S, Blennow K, Zetterberg H, Glise K, Jonsdottir I.H
Growth factors and neurotrophins in patients with stress-related exhaustion disorder
Sciencedirect, 2019

Björk L, Glise K, Pousette A, Bertilsson M, Hoolmgren K
I
nvolving the employer to enhance return to work among patients with stress-related mental disorders – study protocol of a cluster randomized controlled trial in Swedish primary health care
BMC Public Health, 2018
Sammanfattning på svenska

Jonsdottir I.H, Nordlund A, Ellbin S, Ljung T, Glise K, Währborg P, Sjörs A. (2017)
Working memory and attention are still impaired after three years in patients with stress-related exhaustion.
Scandinavian Journal of Psychology
Sammanfattning på svenska

Kristina Glise (avhandling)
Exhaustion disorder - identification, characterisation and course of illness
Göteborgs universitet, Maj 2014
Sammanfattning på svenska

Glise K, Ahlborg G Jr, Jonsdottir IH.
Prevalence and course of somatic symptoms in patients with stress related exhaustion: Does sex or age matter?
BMC Psychiatry, 2014
Sammanfattning på svenska

Jonsdottir IH, Nordlund A, Glise K, Ellbin S, Ljung T, Währborg P and Wallin A.
Cognitive impairment in patients with stress-related exhaustion
Stress, Mars 2013
Sammanfattning på svenska

Glise K, Ahlborg G Jr and Jonsdottir I.H.
Course of mental illness in patients with stress-related exhaustion. Does gender and age make a difference?
BMC Psychiatry, Mars 2012
Sammanfattning på svenska

Glise K, Hadzibajramovic E, Jonsdottir IH, Ahlborg G Jr.
Self-reported exhaustion: a possible indicator of reduced work ability and increased risk of sickness absence among human service workers.
Int Arch Occup Environ Health, Juni 2010
Sammanfattning på svenska

Jonsdottir IH, Hägg DA, Glise K, Ekman R.
Monocyte chemotactic protein-1 (MCP-1) and growth factors called into question as markers of prolonged psychosocial stress.
PLoS One, November 2009
Svensk sammanfattning