Ingibjörg Jonsdottir

Professor, Verksamhetschef ISM

Mobil: 0703-05 28 91
ingibjorg.jonsdottir@vgregion.se

Forskningsområde / forskningsintresse

Jag är involverad i stora delar av ISM:s forskning som innebär att jag arbetar med forskning avseende ett främjande, förebyggande och behandlande perspektiv på stress samt bakomliggande biologiska mekanismer till stressrelaterad ohälsa. Jag är projektledare för ORK-studien, en omfattande studie som handlar om att öka kunskapen om utmattningssyndrom utifrån flera olika perspektiv. Ett av mina huvudintressen är att på strukturerat sätt kunna förklara utmattningssyndromets utveckling, karaktär och biologiska mekanismer. Ett annat huvudintresse är forskningen om arbetsplatsens betydelse för den stressrelaterade ohälsan samt perspektivförflyttning från att enbart fokusera på individen till att även fokusera på organisationen.

Undervisning/ handledning

Kunskapsspridning är en viktig del av forskningen. Föreläser i de sammanhang där jag tycker det är viktigt att sprida kunskap. Adjungerad som Professor i folkhälsa vid Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och deltar i forskning och undervisning vid avdelningen. Har handlett sex doktorander till disputation och handleder för närvarande två doktorander.

Publicerat (senaste 5 åren) 

Björkelund C, Petersson EL, Svenningsson I, Saxvik A, Wiegner L, Hensing G, Jonsdottir IH, Larsson M, Wikberg C, Ariai N, Nejati S, Hange D. Effects of adding early cooperation and a work-place dialogue meeting to primary care management for sick-listed patients with stress-related disorders: CO-WORK-CARE-Stress - a pragmatic cluster randomised controlled trial. Scand J Prim Health Care. 2024 Mar 31:1-15. doi: 10.1080/02813432.2024.2329212. Epub ahead of print. PMID: 38555865.

Ellbin S, Lindegård A, Jonsdottir H Ingibjörg, Dahlborg E.  Psychologists’ involvement in and experiences of treating patients with stress-related exhaustion in primary care. BMC Primary Care (2024) 25:56 https://doi.org/10.1186/s12875-024-02287-7

Gillberg N, Ahlström L, Erichsen Andersson A, Fallman SL, Degl’ Innocenti A, Jonsdottir IH, Wijk H, Wikström E. Resilience Capability and Capacity in Unexpected Crises: Experiences and Lessons Learned in a Healthcare Organisation during the COVID-19 Pandemic, Journal of Nursing Management, vol. 2023, Article ID 6418267, 10 pages, 2023. https://doi.org/10.1155/2023/6418267.

Alexiou E, Wijk H, Åkerström M, Jonsdottir IH et al. Worry perception and its association with work conditions among healthcare workers during the first wave of the COVID-19 pandemic: a web-based multimethod survey at a university hospital in Sweden, BMJ Open 2024;14:e080248. doi: 10.1136/bmjopen-2023-080248

Alsén S, Hadžibajramović E, Jonsdottir IH, Ali L, Fors A. Effectiveness of a person-centered eHealth intervention in reducing symptoms of burnout in patients with common mental disorders - secondary outcome analysis of a randomized controlled trial. BMC Prim Care. 2023 https://bmcprimcare.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12875-023-02172-9

Reinhardt, P., Ellbin, S., Carlander, A., Hadzibajramovic, E., Jonsdottir, I. H., & Lindqvist Bagge, A. Is the road to burnout paved with perfectionism? The prevalence of obsessive-compulsive personality disorder in a clinical longitudinal sample of female patients with stress-related exhaustion. Journal of Clinical Psychology 2023 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jclp.23617

Gillberg N, Ahlstrom L, Erichsen Andersson A, Fallman SL, Degl’Innocenti A,  Jonsdottir IH, Wijk H and  Wikström E. Resilience capability and capacity in unexpected crises - Experiences and lessons learned in a healthcare organization during the COVID-19 pandemic. Journal of Nursing Management. https://www.hindawi.com/journals/jonm/2023/6418267/

Malin Veje, Karolina Linden, Verena Sengpiel, Ylva Carlsson, Ingibjörg H. Jonsdottir, Alessio Degl’Innocenti, Linda Ahlstrom, Helle Wijk samt Magnus Åkerström. (2023)
Working conditions for healthcare workers at a Swedish university hospital infectious disease department during the COVID-19 pandemic – Barriers and facilitators to maintaining employee wellbeing
Frontiers in psychology, 2023
Svensk sammanfattning: COVID-19 pandemins påverkan på infektionsvårdens medarbetare

Malin Veje, Karolina Linden, Verena Sengpiel, Ylva Carlsson, Ingibjörg H. Jonsdottir, Alessio Degl’Innocenti, Linda Ahlstrom, Helle Wijk samt Magnus Åkerström. (2023)
Working conditions for healthcare workers at a Swedish university hospital infectious disease department during the COVID-19 pandemic – Barriers and facilitators to maintaining employee wellbeing
Frontiers in psychology, 2023
Svensk sammanfattning: COVID-19 pandemins påverkan på infektionsvårdens medarbetare

Björk,L., Corin,L., Åkerström, M., Jonsdottir, IH., Innocenti, AD., Wijk, H., Ahlström,L. 
Under pressure – The working situation of Swedish healthcare managers during the first wave of COVID-19
Frontiers in Psychology. 2023
Sammanfattning på svenska

Hansson C, Zetterberg H, Snellman A, Blennow K, Jonsdottir IH. (2022)
Biomarkers of brain injury in patients with stress-related exhaustion: A longitudinal study
Psychoneuroendocrinology. 2022 Sep 17;146:105929.
Sammanfattning på svenska 

Eklöf, B., Larsson, H., Ellbin, S., Jonsdottir, I. H., O'Dwyer, S., & Hansson, C. (2022).
The role of self‑reported stressors in recovery from Exhaustion Disorder: a longitudinal study
BMC psychiatry, 2022
Svensk sammanfattning: Stressfaktorers betydelse vid långvariga symptom på UMS 

Lindegård A, Glise K, Wiegner L, Reinhardt P, Hadzibajramovic E, Ellbin S, Pettersson S, Jonsdottir I. 
Effects of additional individually tailored interventions on sick-leave and symptoms in patients with exhaustion disorder – A randomized controlled trial.
J Rehabil Med. 2022
Sammanfattning på svenska

Åkerström M, Carlsson Y, Sengpiel V, Veje M, Elfvin A, Jonsdottir IH, DeglÍnnocenti A, Ahlström L, Wijk H och Linden K. 
Working conditions for hospital-based maternity and neonatal health care workers during extraordinary situations – A pre-/post COVID-19 pandemic analysis and lessons learned
Sexual & Reproductive Healtcare, 2022
Svensk sammanfattning: Arbetsmiljön under Covid 19 för de som arbetar med gravida, födande och nyfödda

Ståhl C och Norvell Gustavsson I, Linköpings universitet, Jonsdottir IH och Åkerström M, Institutet för stressmedicin
Multilevel, risk group-oriented strategies to decrease sickness absence in the public sector: Evaluation of interventions in two regions in Sweden
International Archives of Occupational and Environmental Health, 2022
Svensk sammanfattning: Insatser på flera nivåer för sänkt sjukfrånvaro

Cederberg M, Alsén S, Ali L, Ekman I, Glise K, Jonsdottir I, Gyllensten H, Swedberg K, Fors A
Effects of a Person-Centered eHealth Intervention for Patients on Sick Leave Due to Common Mental Disorders (PROMISE Study): Open Randomized Controlled Trial
Publicerad i: JMIR Mental Health, 2022

Lennartsson AK, Arvidson, E, Börjesson, M, Jonsdottir, IH
DHEA-S production capacity in relation to perceived prolonged stress
Publicerad i: Stress, 2022

Wikström, E., Severin, J., Jonsdottir, I.H. and Akerstrom, M. 
Process facilitators shifting between the support and expert roles in a complex work environment intervention in the Swedish healthcare sector
Journal of Health Organization and Management, 2022

Ellbin S, Jonsdottir IH and Bååthe F.
"Who I Am Now, Is More Me." An Interview Study of Patients' Reflections 10 Years After Exhaustion Disorder
Publicerad i: Frontiers of Psychiatry, 2021
Sammanfattning på svenska

Alexiou E, Steingrimsson S, Akerstrom M, Jonsdottir IH, Ahlstrom L, Finizia C, Wijk H and Degl’Innocenti A
A Survey of Psychiatric Healthcare Workers’ Perception of Working Environment and Possibility to Recover Before and After the First Wave of COVID-19 in Sweden.
Front. Psychiatry ,2021

Psykisk hälsa i arbetslivet
I redaktionen: Gunnel Hensing och Kristina Holmgren GU samt Lisa Björk ISM.
Dessutom är Ingibjörg Jonsdottir ISM en av författarna
Studentlitteratur, 2021

Jonsdottir IH, Degl’ Innocenti A, Ahlstrom L, Finitzia C, Wijk H and Akerstrom M.
A pre/post analysis of the impact of the COVID-19 pandemic on psychosocial work environment and recovery among hospital staff in a large university hospital in Sweden.
Journal of Public Health Research, 2021
Sammanfattning på svenska

Beno A, Hensing G, Lindegård A, Jonsdottir IH.
Self-reported changes in work situation - a cross-sectional study of patients 7 years after treatment for stress-related exhaustion.
BMC Public Health. 2021
Sammanfattning på svenska

Gulin S, Ellbin S, Jonsdottir IH, Lindqvist Bagge AS.
Is obsessive-compulsive personality disorder related to stress-related exhaustion?
Brain and Behavior, 2021
Sammanfattning på svenska

Ellbin S, Jonsdottir I.H, Eckerström C, Eckerström M.
Self‐reported cognitive impairment and daily life functioning 7–12 years after seeking care for stress‐related exhaustion
Scandinavian Journal of Psychology, 2021
Sammanfattning på svenska

Åkerström M, Severin J, Imberg H, Jonsdottir I.H, Björk L, Corin L
Methodological approach for measuring the effects of organisational-level interventions on employee withdrawal behaviour
Int Arch Occup Environ Health, 2021
Sammanfattning på svenska

Åkerström M, Corin Linda, Severin J, Jonsdottir I.H. Björk L
Can Working Conditions and Employees’ Mental Health Be Improved via Job Stress Interventions Designes and Implemented by Line Managers and Human Resources on an Operational Level?
IJERPH, 2021
Sammanfattning på svenska

Severin J, Björk L, Corin L, Jonsdottir I.H., Åkerström M
Process Evaluation of an Operational-Level Job Stress Intervention Aimed at Decreasing Sickness Absence among Public Sector Employees in Sweden
IJERPH, 2021
Sammanfattning på svenska

Cederberg M, Ali L, Ekman I, Glise K, Jonsdottir I.H, Gyllensten H, Swedberg K, Fors A.
Person-centred eHealth intervention for patients on sick leave due to common mental disorders: study protocol of a randomised controlled trial and process evaluation (PROMISE).
BMJ Open, 2020 

Skau S, Jonsdottir IH, Sjörs Dahlman A, Johansson B, Kuhn HG.
Exhaustion disorder and altered brain activity in frontal cortex detected with fNIRS.
Stress, 2020 
Sammanfattning på svenska

Arvidson E, Dahlman AS, Börjesson M, Gullstrand L, Jonsdottir IH.
The effects of exercise training on hypothalamic-pituitary-adrenal axis reactivity and autonomic response to acute stress-a randomized controlled study.  
BMC Trials

Glise K, Wiegner L, Jonsdottir I.H.
Long-Term follow-up of residual symptom in patients treated fpr stress-related exhaustion
BMC Psychology
Sammanfattning på svenska

Sörbo, A, Eiving I, Theodorsson E, Rydenhag B, Jonsdottir IH.
Pre‐traumatic conditions can influence cortisol levels before and after a brain injury.
Acta Neurologica Scandinavica, 2019

Dahlman A.S, Blennow K, Zetterberg H, Glise K, Jonsdottir I.H
Growth factors and neurotrophins in patients with stress-related exhaustion disorder
Sciencedirect, 2019
Sammanfattning på svenska

Gerber M, Börjesson M, Jonsdottir I.H. Lindwall M.
Association of change in physical activity and sleep complaints: Results from a 6-year longitudinal study with Swedish health care workers.
Sleep medicine (2019)

Jonsdottir I.H, Dahlman A.S
Endocrine and immunological aspects of burnout: a narrative review
National Center for Biotechnology Information  (2019)
Sammanfattning på svenska

Arvidsson E, Dahlman A.S, Börjesson M, Gullstrand L, Jonsdottir I.H
Exercise training and physiological responses to acute stress: study protocol and methodological considerations of a randomised controlled trial
BMJ Open Sport & Exercise Medicine
Sammanfattning på svenska 2018

Hadrévi J, Jonsdottir I.H.,Jansson P, Eriksson J.W, Sjörs A
Plasma metabolomic patterns in patients with exhaustion disorder
Stress - The International Journal on the Biology of Stress
Sammanfattning på svenska 2018

Börjesson M,  Arvidsson D,  Blomqvist Å, Daxberg E-L, Jonsdottir I.H, Lundqvist S, Mellén A, Onerup A, Persson J, Sjögren P, Svanberg T, Jivegård L 
Efficacy of the Swedish model for physical activity on prescription
Region Västra Götaland, HTA-centrum, 2018

Wallin A, Kettunen P, Johansson P.M, Jonsdottir I.H, Nilsson C, Nillson M, Eckerström M, Nordlund A, Nyberg A, Sunnerhagen K.S, Svensson J, Terziz B, Wahlund L-O, Kuhn H.G
Cognitive medicine - a new approach in health care science
MBC Psychiatry, 2018

Ellbin S, Engen N, Jonsdottir I.H, Nordlund A
Assessment of cognitive function in patients with stress-related exhaustion using the Cognitive Assessment Battery (CAB)
Journal of clinical and Experimental Neuropsychology 2017
Sammanfattning på svenska

Jonsdottir I.H, Nordlund A, Ellbin S, Ljung T, Glise K, Währborg P, Sjörs A. (2017)
Working memory and attention are still impaired after three years in patients with stress-related exhaustion.
Scandinavian Journal of Psychology
Sammanfattning på svenska

Stenfors C, Jonsdottir IH, Magnusson-Hanson L, Theorell T.
Systemic cytokine levels, cognitive complaints and cognitive function in a population-based sample of working adults.
Journal of Psychosomatic Research, 2017
Sammanfattning på svenska