Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ingibjörg Jonsdottir

Professor

Verksamhetschef ISM
Tel: 031-342 07 10
Mobil: 0703-05 28 91
ingibjorg.jonsdottir@vgregion.se

Forskningsområde/Forskningsintresse

Jag är involverad i stora delar av ISM:s forskning som innebär ett främjande, förebyggande och behandlande perspektiv på stress samt bakomliggande biologiska mekanismer till stressrelaterad ohälsa. Projektledare för flera forskningsprojekt som handlar om utmattningssyndrom, bland annat den spännande långtidsuppföljningen som nu pågår. Även projektledare och ansvarig för publikationer som handlar om fysisk aktivitet och stress samt biologiska mekanismer vid stress och utmattning. Ett av mina huvudintressen är att på strukturerat sätt kunna förklara utmattningssyndromets utveckling, karaktär och biologiska mekanismer. Ett annat huvudintresse är forskningen om arbetsplatsens betydelse för den stressrelaterade ohälsan. Ett prioriterat forskningsområde. Vi måste sikta mot att sänka sjukskrivningstalen genom att se till att människor inte hamnar i sjukskrivning samtidigt som vi ökar kunskapen om hur vi återfår människor i arbete.  

Undervisning/ handledning

Kunskapsspridning är en viktig del av forskningen. Föreläser i de sammanhang där jag tycker det  är viktigt att sprida kunskap. Undervisar främst på Institutionen för kost och idrottsvetenskap men även på Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet. Har handlett fem doktorander till disputation och handleder för närvarande en doktorand.

Pågående forskningsstudier

Projektledare för ASTI-studien - en studie om effekter av fysisk träning (Finanseriat av FORTE), Projektledare för LUMS-studien -långtidsuppföljning av patienter med utmattningssyndrom (ALF medel). Ansvarig för flera pågående arbete och analyser avseende biologiska och kliniskar aspekter av utmattningssyndom samt även arbeten där fysisk aktivitet studerats. Medverkande forskare i FHV nysam och flera andra arbeten och pågående analyser inom området arbetsliv och hälsa.

Publicerat (senaste 10 åren) 

Glise K, Wiegner L, Jonsdottir I.H.
Long-Term follow-up of residual symptom in patients treated fpr stress-related exhaustion
BMC Psychology

Sörbo, A, Eiving I, Theodorsson E, Rydenhag B, Jonsdottir IH.
Pre‐traumatic conditions can influence cortisol levels before and after a brain injury.
Acta Neurologica Scandinavica, 2019

Dahlman A.S, Blennow K, Zetterberg H, Glise K, Jonsdottir I.H
Growth factors and neurotrophins in patients with stress-related exhaustion disorder
Sciencedirect, 2019
Sammanfattning på svenska

Gerber M, Börjesson M, Jonsdottir I.H. Lindwall M.
Association of change in physical activity and sleep complaints: Results from a 6-year longitudinal study with Swedish health care workers.
Sleep medicine (2019)

Jonsdottir I.H, Dahlman A.S
Endocrine and immunological aspects of burnout: a narrative review
National Center for Biotechnology Information  (2019)
Svensk sammanfattning

Arvidsson E, Dahlman A.S, Börjesson M, Gullstrand L, Jonsdottir I.H
Exercise training and physiological responses to acute stress: study protocol and methodological considerations of a randomised controlled trial
BMJ Open Sport & Exercise Medicine
Sammanfattning på svenska 2018

Hadrévi J, Jonsdottir I.H.,Jansson P, Eriksson J.W, Sjörs A
Plasma metabolomic patterns in patients with exhaustion disorder
Stress - The International Journal on the Biology of Stress
Sammanfattning på svenska 2018

Börjesson M,  Arvidsson D,  Blomqvist Å, Daxberg E-L, Jonsdottir I.H, Lundqvist S, Mellén A, Onerup A, Persson J, Sjögren P, Svanberg T, Jivegård L 
Efficacy of the Swedish model for physical activity on prescription
Region Västra Götaland, HTA-centrum, 2018

Wallin A, Kettunen P, Johansson P.M, Jonsdottir I.H, Nilsson C, Nillson M, Eckerström M, Nordlund A, Nyberg A, Sunnerhagen K.S, Svensson J, Terziz B, Wahlund L-O, Kuhn H.G
Cognitive medicine - a new approach in health care science
MBC Psychiatry, 2018

Ellbin S, Engen N, Jonsdottir I.H, Nordlund A
Assessment of cognitive function in patients with stress-related exhaustion using the Cognitive Assessment Battery (CAB)
Journal of clinical and Experimental Neuropsychology 2017
Sammanfattning på svenska

Jonsdottir I.H, Nordlund A, Ellbin S, Ljung T, Glise K, Währborg P, Sjörs A. (2017)
Working memory and attention are still impaired after three years in patients with stress-related exhaustion.
Scandinavian Journal of Psychology
Sammanfattning på svenska

Stenfors C, Jonsdottir IH, Magnusson-Hanson L, Theorell T.
Systemic cytokine levels, cognitive complaints and cognitive function in a population-based sample of working adults.
Journal of Psychosomatic Research, 2017
Sammanfattning på svenska

Rödjer L, Jonsdottir I.H., Börjesson M.
Physical activity on prescription (PAP): self-reported physical activity and quality of life in a Swedish primary care population, 2-year follow-up
Scandinavian journal of primary care, November 2016
Sammanfattning på svenska

Lennartsson, A.-K, Jonsdottir, I & Sjörs, A.
Low heart rate variability in patients with clinical burnout.
International Journal of Psychophysiology, Dec 2016
Sammanfattning på svenska

Lennartsson A-K, Theorell T, Kushnir M, Jonsdottir IH,
Changes in DHEA-s levels during the first year of treatment in patients with clinical burnout are related to health development,
Biological Psychology, Oktober 2016
Sammanfattning på svenska

Gerber, Börjesson, Ljung, Lindwall och Jonsdottir,
Fitness Moderates the Relationship between Stress and Cardiovascular Risk Factors,
Med Sci Sports Exerc, Juni 2016 
Sammanfattning på svenska

Grimby G, Börjesson M, Jonsdottir IH, Schnohr P, Thelle DS and Saltin B.
The "Saltin-Grimby Physical Activity Level Scale" and its application to health research.
Scand J Med Sci Sports, December 2015
Sammanfattning på svenska

Lindegård A, Jonsdottir IH, Börjesson M, Lindwall M and Gerber M.
Changes in mental health in compliers and non-compliers with physical activity recommendations in patients with stress-related exhaustion.
BMC Psychiatry, November 2015
Sammanfattning på svenska

Lennartsson A-K, Theorell T, Kushnir M, Jonsdottir I.
Low Levels of Dehydroepiandrosterone Sulfate in Younger Burnout Patients.
PLOS One, Oktober 2015
Sammanfattning på svenska

Lennartsson A-K, Sjörs A, Jonsdottir IH.
Indication of attenuated DHEA-s response during acute psychosocial stress in patients with clinical burnout
Journal of Psychosomatic Research, maj 2015
Sammanfattning på svenska

Fredriksson-Larsson, U., Brink, E., Grankvist, G., Jonsdottir, I.H. and Alsen, P.
The Single-Item Measure of Stress Symptoms after Myocardial Infarction and Its Association with Fatigue.
Open Journal of Nursing 2015

Sjörs A, Jonsdottir IH.
No alterations in diurnal cortisol profiled before and during treatment in patients with stress-related exhaustion
International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health 2015
Sammanfattning på svenska

Gerber, M., Jonsdottir, I.H., Arvidson E., Lindwall M, Lindegård A.
Promoting Graded Exercise as a Part of Multimodal Treatment in Patients Diagnosed with Stress-Related Exhaustion
Journal of clinical nursing, 2015
Sammanfattning på svenska

Lennartsson A-K, Sjörs A, Währborg P, Ljung T, Jonsdottir IH
Burnout and hypocortisolism – a matter of severity? A study on ACTH and cortisol responses to acute psychosocial stress
Frontiers in Psychiatry, February 2015
Sammanfattning på svenska

Lindwall M., Gerber M, Börjeson M, Jonsdottir I.H., Ahlborg Jr G.
The relationship of change in physical activity with change in depression, anxiety, and burnout: A longitudinal study of Swedish health care workers.
Health Psychol, Nov 2014 
Sammanfattning på svenska

Gerber, M, Jonsdottir I.H, Lindwall M, Ahlborg Jr. G.
Physical Activity in Employees with Differing Occupational Stress and Mental Health Profiles: A Latent Profile Analysis.
Psychology of Sport and Exercise, Augusti 2014
Sammanfattning på svenska

Sjörs A, Ljung T, Jonsdottir IH.
Diurnal salivary cortisol in relation to perceived stress at home and at work in healthy men and women.
Biol. Psychol, April 2014 
Sammanfattning på svenska

Glise K, Ahlborg G Jr, Jonsdottir IH.
Prevalence and course of somatic symptoms in patients with stress related exhaustion: Does sex or age matter?
BMC Psychiatry, 2014
Sammanfattning på svenska

Lennartsson AK, Billig H, Jonsdottir IH.
Burnout is associated with elevated prolactin levels in men but not in women.
Journal of Psychosomatic Research, Maj 2014
Sammanfattning på svenska

Hasselberg K, Jonsdottir I, Ellbin S and Skagert K,
Self-reported stressors among patients with Exhaustion Disorder: an exploratory study of patient records,
BMC Psychiatry, 2014
Sammanfattning på svenska 

Maeland S, Werner E.L., Rosendal M:, Jonsdottir I.H. Magnussen L.H., Ursin H., Eriksen H.R.
Sick-leave decisions for patients with severe subjective health complaints presenting in primary care: A cross-sectional study in Norway, Sweden, and Denmark.
Scand J Prim Health Care, Oktober 2013

Arvidson, E., Börjesson, M., Ahlborg G., Lindegård A., Jonsdottir I.H.
The level of leisure time physical activity is associated with work ability- a cross sectional and prospective study of health care workers.
BMC Public Health, September 2013
Sammanfattning på svenska

Lennartsson A-K, Theorell T, Rockwood A, Kushnir MM, Jonsdottir IH.
Perceived stress at work is associated with lower levels of DHEA-S.
PLoS One, Augusti 2013 
Sammanfattning på svenska

Gerber M, Jonsdottir, I.H., Kalak N, Pühse U, Holsboer-Trachsler E, Brand S.
Objectively assessed vigorous physical activity is associated with increased hair cortisol concentrations in young adults.
Stress, Augusti 2013

Gerber, M, Lindwall M, Lindegård A, Börjesson M. Jonsdottir I.H.
Cardiorespiratory Fitness Protects Against Stress-Related Symptoms of Burnout and Depression.
Patient Educ Couns, April 2013 
Sammanfattning på svenska

Lennartsson A-K, Theorell T, Kushnir MM, Bergquist J, Jonsdottir IH.
Perceived stress at work is associated with attenuated DHEA-S response during acute psychosocial stress.
Psychoneuroendocrinology, Februari 2013
Sammanfattning på svenska

Lundgren Å, Jonsdottir IH, Ahlborg GA, Tennant A.
The internal (factorial) construct validity of the Psychological General Well Being Index (PGWBI) in a sample of patients undergoing treatment for stress-related exhaustion.
Health and Quality of Life Outcomes, 2013
Sammanfattning på svenska

Sjörs A, Jansson P-A, Eriksson J, Jonsdottir IH.
Increased insulin secretion and decreased glucose levels, but not allostatic load, are related to stress-related exhaustion in a clinical patient population
Stress, Januari 2013
Sammanfattning på svenska

Jonsdottir IH, Nordlund A, Glise K, Ellbin S, Ljung T, Währborg P and Wallin A.
Cognitive impairment in patients with stress-related exhaustion
Stress, Mars 2013
Sammanfattning på svenska

Maeland S, Werner EL, Jonsdottir I.H., Rosendal M, Magnussen L.H, Ursin H and Eriksen HR.
Diagnoses of patients with severe subjective health complaints in Scandinavia. A cross sectional study.
ISRN Public Health, september 2012

Rödjer L, Jonsdottir IH, Rosengren A, Björck L, Grimby G, Thelle DS, Lappas G, Börjesson M. Self-reported leisure time physical activity: a useful assessment tool in everyday health care.
BMC Public Health, Augusti 2012
Sammanfattning på svenska

Sjörs A, Ljung T, Jonsdottir I.H.
Long-term follow-up of cortisol awakening response in patients treated for stress-related exhaustion.
BMJ Open, 2012
Sammanfattning på svenska

Lennartsson A-K, Kushnir MM, Bergquist J, Billig H and Jonsdottir IH.
Sex steroid levels temporarily increase in response to acute psychosocial stress in healthy men and women.
International Journal for Psychophysiology, Juni 2012 
Sammanfattning på svenska

Lindwall M, Hadžibajramović E, Ljung T, Jonsdottir IH.
Self-reported physical activity, but not aerobic fitness, is related to mental health. Mental health and physical activity, 2012 
Sammanfattning på svenska

Lennartsson A-K, Kushnir MM, Bergquist J, Jonsdottir IH.
DHEA and DHEA-S response to acute psychosocial stress in healthy men and women Biological Psychology, Maj 2012
Sammanfattning på svenska

Glise K, Ahlborg G Jr and Jonsdottir I.H.
Course of mental illness in patients with stress-related exhaustion. Does gender and age make a difference?
BMC Psychiatry, Mars 2012 Sammanfattning på svenska

Lundgren-Nilsson A, Jonsdottir IH, Pallant J, Ahlborg G Jr.
Internal construct validity of the Shirom-Melamed Burnout questionnaire (SMBQ).
BMC Public Health, Januari 2012
Sammanfattning på svenska

Lennartsson A-K and Jonsdottir IH.
Prolactin response to acute pshychosocial stress in healthy men and women. Psychoneuroendocrinology, November 2011 Sammanfattning på svenska

Jonsdottir I.H, Borjesson M, Ahlborg G Jr.
Healthcare workers' participation in a healthy-lifestyle-promotion project in western Sweden.
BMC Public Health, Juni 2011
Sammanfattning på svenska

Jonsdottir I.H,, Rödjer L., Hadzibajramovic E., Börjesson M., Ahlborg Jr G.
A prospective study of leisure time physical activity and mental health in Swedish health care workers and social insurance officers.
Prev Med, November 2010
Sammanfattning på svenska

Glise K, Hadzibajramovic E, Jonsdottir IH, Ahlborg G Jr.
Self-reported exhaustion: a possible indicator of reduced work ability and increased risk of sickness absence among human service workers.
Int Arch Occup Environ Health, Juni 2010
Sammanfattning på svenska

Jonsdottir IH, Hägg DA, Glise K, Ekman R.
Monocyte chemotactic protein-1 (MCP-1) and growth factors called into question as markers of prolonged psychosocial stress.
PLoS One, November 2009
Svensk sammanfattning

Mannerås L, Jonsdottir IH, Holmäng A, Lönn M, Stener-Victorin E.
Low Frequency Electro-Acupuncture and Physical Exercise Improve Metabolic Disturbances and Modulate Gene Expression in Adipose Tissue in Rats with Dihydrotestosterone-Induced Polycystic Ovary Syndrome.
Endocrinology. 2008 Jul;149(7):3559-68.

Senast uppdaterad: 2020-07-01 11:34