Kognitiv funktion och hjärnaktivitet

Titel

Exhaustion disorder and altered brain activity in frontal cortex detected with fNIRS

Författare

Simon Skau, Ingibjörg H Jonsdottir, Anna Sjörs Dahlman, Birgitta Johansson och H Georg Kuhn.

Bakgrund

Det är relativt välkänt att patienter med utmattningssyndrom (UMS) uppvisar nedsatt kognitiv funktion som kan vara långvarig. Det finns ett fåtal studier gjorda som har undersökt hur hjärnaktivitet kan ha påverkats i samband med utmattning men flera studier behövs. Syftet med denna studie var att undersöka kognitiv funktion och hjärnaktivering i samband med kognitiv testning hos patienter med UMS och jämföra med friska kontroller.

Metod

Studien är en del av en doktorsavhandling som fokuserar på att studera kognitiv kontroll och hjärnaktivitet i hjärnbarken hos friska individer och patienter med hjärntrötthet och utmattning. Hjärnavbildningstekniken kallas funktionell närainfraröd spektroskopi (fNIRS) och den mäter förändringen av den relativa syresättningen i blodet, ett par centimeter ner i hjärnbarken, som ett indirekt mått på hjärnaktivitet. I denna studie undersöktes tjugo patienter med UMS och jämfördes med tjugo friska individer. Samtliga deltagare fick göra olika neuropsykologiska tester och fylla i formulär under två och en halv timme. fNIRS mätningar gjordes under hela experimentet och sex av de sju neuropsykologiska testerna gjordes två gånger. Metoden bygger på att försöka återskapa en arbetsdag och fånga förändringen i hjärnaktivitet i samband med att deltagarna blev allt mer mentalt trötta under försöket.

Resultat

Patienter med UMS visade avvikande hjärnaktivering redan från början, med lägre aktivitet i pannlobsbarken när de genomförde komplexa uppgifter jämfört med friska kontroller, men högre aktivering när de genomförde uppgifter som krävde att man arbetade med högre tempo. Hjärnaktiviteten påverkades däremot inte av den 2½ timmars långa testperioden. Patienterna rapporterade genomgående mer trötthet än de friska och presterade sämre på test som mäter mental kontroll.

Slutsats

Patienter med utmattningssyndrom uppvisar generellt lägre aktivitet i pannlobsbarken jämfört med friska individer något som tyder på att deras hjärnaktivering är påverkat av deras tillstånd.

Publicerat

Stress