Mer rörelse i vardagen vid kontorsarbete

Uppdaterad:
Publicerad:
En man vid skrivbord sträcker på sig

Om du har ett kontorsarbete, så blir det lätt mycket stillasittande. Men det finns mycket att göra, både för egen del och för organisationen, för att få in mer rörelse i vardagen. Snart kommer en kunskapssammanställning om detta, men redan nu kan du läsa om konkreta tips.

Organisatoriska skillnader

I kunskapssammanställningen har man tittat på 26 studier som mätte aktiviteten hos kontorsanställda. Vilken syn chefen hade på betydelsen att röra på sig samt hur arbetsplatserna var utformade spelade stor roll. 

Effekterna av höj- och sänkbara bord verkar avta efter ett tag. Aktivitetsbaserade kontor kan ha en positiv effekt på sittande och fysisk aktivitet, men bilden är inte entydig. 

Sammantaget visar kunskapssammanställningen att det är en kombinantion av organisatoriska åtgärder, som inköp av höj-sänkbara skrivbord, workshops och föreläsningar om nyttan av fysisk aktivitet, som verkar ha allra bäst effekt. 

Några tips för mer rörelse på kontoret

  • Sätt fokus på arbetsmiljön och organisationen. Inte på att enskilda skall "ta sig i kragen".
  • Tänk på hur arbetssituationen påverkar. Har man hög arbetsbelastning, sitter man antagligen mer.
  • Ge möjlighet till korta avbrott, till exempel pausprogram som påminner med jämna mellanrum.
  • Inför promenadmöten.

Kontorsarbete - så får ni in mer rörelse i vardagen, suntarbetsliv.se juni 2022

Fysisk aktivitet