Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Jämlika arbetsvillkor

Här har vi samlat vad som kan vara till nytta för dig vad gäller att skapa jämlika arbetsvillkor. Det handlar bland annat om kvinnor och mäns arbetsvillkor,  varför kvinnodominerade sektorer har sämre arbetsmiljö, om genusperspektiv på psykisk ohälsa och på arbetsåtergång vid psykisk ohälsa. Här tar vi även upp hur vi på arbetsplatsen kan behålla medarbetare i alla åldrar.

Arbetsmiljö i kvinnodominerade sektorer

Kvinnor och män befinner sig inom olika sektorer på arbetsmarknaden med olika villkor och arbetsmiljörisker.

Arbetsmiljö i kvinnodominerade sektorer

Källor till förståelse av skillnader i psykisk ohälsa

Styrning, organisering och värdering av arbete på en segregerad arbetsmarknad, en kunskapsöversikt från Jämställdhetsmyndigheten. 

Källor till förståelse av skillnader i psykisk ohälsa

Genusperspektiv på arbetsåtergång vid psykisk ohälsa

Finns det genusspecifika faktorer, vars kännedom kan underlätta arbetsåtergång vid sjukfrånvaro alternativt förebygga sjukfrånvaro vid psykisk ohälsa?

Genusperspektiv på arbetsåtergång vid psykisk ohälsa

Kontakt

Fil.Dr, utvecklingsledare organisation och ledarskap Lisa Björk

lisa.m.bjork@vgregion.se

Senior arbetskraft

Vad behöver vi ta hänsyn till för att människor ska kunna och vilja arbeta högre upp i åldrarna?

Senior arbetskraft

Kontakt

Docent, utvecklingsledare Agneta Lindegård Andersson

agneta.lindegard@vgregion.se

Läs mer i ISM-rapport 21

Kap 7 Nyckelfaktorer för hälsa på arbetsplatsen

Senast uppdaterad: 2022-06-08 15:47