Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Arbetsmiljö i kvinnodominerade sektorer

Det är ett uppenbart problem att fler kvinnor än män är sjukskrivna, detta beror främst på arbetsmiljön och att kvinnor och män har olika yrken som därmed utsätter oss för olika risk. De högsta sjuktalen är relaterade till organisatoriska och sociala faktorer i arbetsmiljön. De behöver hanteras på organisatorisk nivå och inte på individnivå.

Skillnader i arbetsvillkor

Organisatoriska faktorer och den psykosociala arbetsmiljön formas av hur arbetet är organiserat. Det kan variera mellan olika yrken, organisationer och sektorer. Traditionellt kvinnodominerade yrken inom skola, vård och omsorg har ofta en sämre arbetsmiljö med höga krav och låga resurser. Både kvinnor och män som arbetar inom dessa områden har högre ohälsa än andra.

Det är viktigt att uppmärksamma att det inte är ett ”kvinnoproblem”. Det är ett strukturellt problem snarare än könsrelaterat. Kvinnor och män är till exempel verksamma inom olika sektorer på arbetsmarknaden och det är en ojämn fördelning av kvinnor och män på olika hierarkiska nivåer.

Arbetsmiljö i kvinnodominerade sektorer, FORTE 2016

Kvinnor och mäns arbetsvillkor, Arbetsmiljöverket 2016

Digitalt verktyg som kartlägger genusskillnader

”Hur många medarbetare har cheferna ansvar för?” och ”Är det tydligt och klart för alla hur de ska prioritera när tiden inte räcker till? ”Innebär arbetet att ständigt lösa nya eller oförutsedda problem?”. Det är några av de frågor som ska besvaras i det nya digitala verktyget "Organisera för en jämställd arbetsmiljö", som Arbetsmiljöverket utvecklat för att analysera och synliggöra skillnader mellan kvinnors och mäns arbetsmiljöer.

Digitalt verktyg som kartlägger genusskillnader

Att synliggöra och motverka ojämställdhet i arbetslivet

Denna vänbok tillägnad Professor Emerita Annika Härenstam är något av en exposé över svensk arbetsmiljöforskning. Under sitt yrkesliv har Annika Härenstam strävat efter att synliggöra orättfärdiga skillnader i arbetsvillkor mellan yrken, verksamheter och sektorer som kan sägas vara manligt respektive kvinnligt kodade. Forskarna Lisa Björk och Linda Corin från ISM är medförfattare av ett kapitel om bland annat Att synliggöra och motverka ojämställdhet i arbetslivet samt CHEFiOS – om resan från individ till organisation inom ledarskapsforskningen.

Boken är utgiven på Komlitt förlag

Senast uppdaterad: 2021-11-10 16:45