Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Arbetstider och återhämtning

Våra arbetstider har stor betydelse för hälsan. Arbetstidernas förläggning, möjlighet att påverka och inte minst återhämtning både under arbetspasset och efter, spelar stor roll.

Det kan till exempel handla om övertidsarbete, ständig uppkoppling och tillgänglighet och förekomst av nattarbete. Återhämtningsbehovet bestäms till stor del av den belastning som du utsätts för, både från arbetet och från privatlivet. Några enstaka veckor i följd med otillräcklig återhämtning är sannolikt inte särskilt skadligt för hälsan, utan risken för ohälsa uppstår snarare när bristen på återhämtning pågår vecka efter vecka och månad efter månad. Men i det korta perspektivet kan ändå trötthet öka risken för olyckor och fel och misstag i arbetet samt försämra den kognitiva prestationsförmågan. Till exempel blir det svårare att fatta beslut och lösa problem om man är trött.

Flexibla och gränslösa arbetstider

Gränslöst arbete innebär att arbete kan utföras på arbetsplatsen, i hemmet eller någon annanstans och på nästan vilka tider som helst. Detta är en utveckling som kan kräva både generella riktlinjer och lokala överenskommelser för att undvika arbetsrelaterad ohälsa till följd av att arbetstagare arbetar för mycket. Några råd till dig som chef:

  • ha en korrekt bild över hur mycket och när medarbetarna arbetar
  • omfördela arbetsuppgifter när medarbetare har alltför hög arbetsbelastning och följaktligen arbetar väsentligt mer än normtiden
  • ha en kontinuerlig dialog med medarbetarna, till exempel i samband med utvecklingssamtal, om hur arbetstiderna hanteras och om det finns en bra balans mellan arbetsbelastning och återhämtning.
  • Ta gärna fram en arbetstidspolicy för att fastställa hur till exempel gränslösa (oreglerade) och verksamhetsanpassade arbetstider ska hanteras på arbetsplatsen.

Gränslöst arbete

Skiftarbete

Att inte kunna påverka arbetstiden, kort framförhållning och att få för kort dygnsvila är de största problemen vid skiftarbete. De bästa råden vid schemaläggning av skiftarbete är:

  • Tillämpa medsolsrotation (dag - kväll - natt) med få nattskift i rad och utspridd ledighet.
  • Undvik kort framförhållning, kort dygnsvila och delade turer.
  • Även många skift i rad, periodplanering, långa skift och varierande starttider bör undvikas så gott det går.
  • Minst 11 timmars vila mellan skiften och sen start av morgonskiftet är att föredra.
  • Inflytande på arbetstiden och möjligheten att själv välja tider kan ha en avgörande effekt på människors förmåga att hantera "icke dagtid".
  • Lediga dagar bör användas systematiskt för att befordra återhämtning.

Klara nattarbete med hälsan i behåll, suntarbetsliv.se, april 2022

Vad kännetecknar bra och dåliga skiftscheman, Åkerstedt 2012

Arbetstider, hälsa och säkerhet, Kecklund 2010

Hälsofrämjande schemaläggning,vgregion.se (OBS! Filmen kan endast visas i Internet Explorer)

Återhämtning i arbetet

Möjlighet till återhämtning är centralt. Återhämtning handlar om sömn och att vila kroppen mellan arbetspassen. Men det behövs också tillfällen till pauser och raster under arbetets gång för att orka med och fungera. Vid långa arbetspass eller kvälls­ och nattarbete kan det behövas fler eller längre uppehåll. Det gäller såklart också att se till så att raster och pauser verkligen tas ut. Det är dessutom viktigt att platsen för rast och vila fungerar, att återhämtningen till exempel kan ske i en ostörd miljö.

Genom att skapa tid för reflektion och eftertanke och även för småprat då och då, bygger man in öar av återhämtning i vardagen, samtidigt som det är viktiga delar i arbetsmiljön som stimulerar lärande och utveckling. Omväxling och variation, avseende krav, uppgifter och tempo samt möjlighet att få använda sin kreativitet kan även det bidra till återhämtning.

En studie från ISM visade att regelbunden fysisk aktivitet ledde till färre sömnproblem, oavsett om det förekommer nattskiftsarbete eller inte. Resultat tyder på att regelbunden fysisk aktivitet kan ha skyddande effekt vad gäller utvecklingen av sömnproblem. Och att främjande av fysisk aktivitet kan vara särskilt viktigt hos personer som arbetar natt.

Återhämtning under arbetsdagen - en inspirationsbok för individ och verksamhet, Eijlertsson 2021

Filmer om återhämtning, Västra Götalandsregionen

Måna om återhämtning även i pandemitider, suntarbetsliv

Handbok i återhämtning. För vårdpersonal i turbulent tid, Dahlgren och Söderström KI

Så återhämtar du dig på arbetet, suntarbetsliv.se

Fysisk aktivitet ger bättre sömn trots skiftarbete, 2017

Aktuella länkar

Guide för hälso och arbetsmiljöarbete - Arbetstid/OSA, VGR

ISM-rapport 21 Kap 8 Organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4, Arbetsmiljöverket

Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, vägledning, Arbetsmiljöverket 2016

Senast uppdaterad: 2022-04-13 13:10