Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nyckelfaktorer

Här har vi samlat de viktigaste nyckelfaktorerna både när det gäller att förebygga ohälsa eller främja hälsa. Mer information om de olika faktorerna kan sedan finna på andra sidor på denna webbplats.

Friskfaktorer för psykisk hälsa

Arbetsmiljöverket och Myndigheten för arbetsmiljökunskap har tagit fram en kunskapssammanställning om friskfaktorer på organisatorisk nivå. De viktigaste friskfaktorerna på organisatorisk nivå kategoriseras i följande teman:

  • goda förutsättningar för ledarskap
  • goda förutsättningar för utvecklingsmöjligheter och lärande
  • goda förutsättningar för delaktighet och kommunikation
  • goda förutsättningar för arbete med mål och värdegrund
  • goda förutsättningar för strategiskt arbetsmiljöarbete samt arbete med hälsoläge och sjukfrånvaro

Friskfaktorer för psykisk hälsa

Arbetslivsfaktorer och psykisk ohälsa

Kunskapsöversikten "Psykisk ohälsa, arbetsliv och sjukfrånvaro" visade att det fanns ett vetenskapligt samband mellan arbete, psykisk ohälsa och sjukskrivning.

De riskfaktorer i arbetslivet man fann samband mellan var utan inbördes ordning:

De faktorer som främst kopplas till psykiskt välbefinnande var utan inbördes ordning:

Psykisk ohälsa, arbetsliv och sjukfrånvaro, FORTE 2015

ISM:s KART-studie över stress, hälsa och arbetsmiljö i Västra Götaland bekräftar denna bild. Utöver dessa fann man att följande faktorer predicerade välbefinnande/hälsa:

KART-studien - Arbetsmiljö, stress och hälsa bland anställda vid Västra Götalandsregionen

SKL tog 2017 fram en forskningsöversikt från Uppdrag psykisk hälsa, som också stämmer väl med nyckelfaktorerna ovan, men också ger sammanfattande råd kring arbete och sjukfrånvaro.

Arbete och sjukfrånvaro

Senast uppdaterad: 2021-03-16 14:38