Guide för hälso- och arbetsmiljöarbete

Västra Götalandsregionens Guide för hälso- och arbetsmiljöarbete ska fungera som stöd vid hälsofrämjande, förebyggande och efterhjälpande arbete. Syftet är att skapa en hållbar och hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare. Detta är grunden för verksamhetsutveckling. OBS ANVÄND CHROMES WEBBLÄSARE SÅ ALLA DOKUMENT BLIR SYNLIGA!

Bruksanvisning – så använder du guiden (film)

Maria Backström

Arbetsmiljöingenjör, Hälsan och Arbetslivet

Kristina Kling

Verksamhetsutvecklare, Hälsan och Arbetslivet, Föräldraledig