Koncernstab regional utveckling

Koncernstab regional utveckling bereder ärenden och genomför beslut från de nämnder i Västra Götalandsregionen som har ett regionalt utvecklingsansvar.

Avdelningarna inom Koncernstab regional utveckling är:

  • Forskning, utbildning och utveckling- FoUU
  • Kollektivtrafik och infrastruktur
  • Kultur
  • Miljö
  • Näringsliv
  • Social hållbarhet, med folkhälsa och mänskliga rättigheter

Kontakt till avdelningar inom Koncernstab regional utveckling

Läs mer om Västra Götalandsregionens uppdrag för hållbar utveckling i Västra Götaland.

Helena Lundberg Nilsson

Regionutvecklingsdirektör

Telefonnummer