Koncernstab digitalisering

Koncernstab digitaliserings uppdrag omfattar att leda, utveckla och samordna digitalisering av Västra Götalandsregionen och territoriet Västra Götaland, utifrån verksamhetens behov, och utveckla nya digitala lösningar och arbetssätt som en integrerad del av ordinarie verksamhetsutveckling.

Uppdraget för koncernstab digitalisering omfattar även

  • ansvar för dataskydd, IT- och cybersäkerhet inom ramen för det övergripande arbetet för informationssäkerhet och dataskydd.
  • ansvar för att öka takten i implementeringen av digitala lösningar.
  • leverans av stabil och säker IT-plattform och effektiv drift, support, förvaltning och utveckling av nya och befintliga system.
  • att leda och samordna en sammanhållen miljö för medicintekniska produkter (MTP).
  • ansvar för att fram datadrivna underlag för utveckling, rapportering och beslut samt för att skapa förutsättningar för ökad tillgång till detaljdata och teknisk innovation. Ansvaret omfattar stöd till kliniskt förbättringsarbete samt att tillgängliggöra registerdata för olika användare.

Organisationsstruktur för koncernstab digitalisering

Ann-Marie Schaffrath

Digitaliseringsdirektör

Erica Sandberg

Avdelningschef utveckling

Richard Karlsson

IT-chef

Maria Vikingsson

avdelningschef data och analys