Synverksamhetens brukarråd

Synverksamheten har knutit lokala brukarråd till sig. I brukarråden finns representanter från synverksamheten, brukarorganisationer och föreningar.