Beställ tolk

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer


Bildtelefon

tolkbestallning.vgr@t-meeting.se
8 juli till och med 9 augusti (vecka 28-32) är det begränsade möjligheter att ringa in via bildtelefon - ring istället via bildetelfoni.net och ange 010 - 441 23 00

Telefontider

 • måndag - torsdag 10:00 - 12:00
 • måndag - torsdag 13:00 - 15:00
 • fredag 10:00 - 12:00

Webbformulär

Tolkbeställning via webbformulär

Vid akut situation:

Behöver du tolk i en akut situation eller vid olycksfall när tolkbeställningen är stängd, finns beredskapstolkar. Gäller endast teckenspråkiga tolkanvändare.

010-441 23 20

Det går inte att skicka sms till numret och ringer du med bildtelefon behöver du ringa via förmedlingstjänst. Beredskapstolken får endast användas vid akuta behov av tolk, som vid till exempel olycksfall eller akut uppkommen situation.

Svårare att få tolk vissa dagar

När vi har arbetsplatsmöte eller utbildning, så finns det färre tolkar som kan arbeta på tolkuppdrag. Har ni möjlighet att boka tolk en annan dag är vi tacksamma. 

Datum för hösten 2024:

 • 6/9
 • 13/9
 • 11/10
 • 18/10
 • 15/11
 • 22/11
 • 6/12
 • 13/12

Så beställer du tolk

Beredskapstolk

Sms om tolken inte kommer

Om tolken inte är på plats när tolkuppdraget börjar kan man skicka sms till telefon 0703-57 12 84 för att få besked mellan klockan 08:00 – 16:00 vardagar.

Man kan också avboka tolk via sms till samma nummer. Avbokningar kan man göra dygnet runt.

Detta gäller teckenspråkstolkar, dövblindtolkar och skrivtolkar.

 

Kan tolken stanna längre än jag beställt?

Ibland tar ett möte längre tid än vad man beställt tolk till. Vi har tydliga regler för hur länge en tolk kan stanna.

Exempel: Du har beställt tolk mellan klockan 10.00·12.00. Cirka tio minuter innan den beställda tiden är slut påminner tolken om att tiden snart är slut. Om mötet behöver fortsätta ringer tolken till tolksamordningen och frågar om han eller hon kan stanna.

Prioriteringsordning för Tolkverksamheten i Västra Götaland

I dokumentet nedan finns den prioriteringsordning som vi måste följa. 

Prioriteringsordning för Tolkverksamheten i Västra Götaland

Studenter

Habilitering & Hälsa Tolk handleder studenter, som kan följa med ut på tolkuppdrag. 

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer


Bildtelefon

tolkbestallning.vgr@t-meeting.se
8 juli till och med 9 augusti (vecka 28-32) är det begränsade möjligheter att ringa in via bildtelefon - ring istället via bildetelfoni.net och ange 010 - 441 23 00

Telefontider

 • måndag - torsdag 10:00 - 12:00
 • måndag - torsdag 13:00 - 15:00
 • fredag 10:00 - 12:00

Webbformulär

Tolkbeställning via webbformulär

Vid akut situation:

Behöver du tolk i en akut situation eller vid olycksfall när tolkbeställningen är stängd, finns beredskapstolkar. Gäller endast teckenspråkiga tolkanvändare.

010-441 23 20

Det går inte att skicka sms till numret och ringer du med bildtelefon behöver du ringa via förmedlingstjänst. Beredskapstolken får endast användas vid akuta behov av tolk, som vid till exempel olycksfall eller akut uppkommen situation.

Så beställer du tolk

Beredskapstolk

Sms om tolken inte kommer

Om tolken inte är på plats när tolkuppdraget börjar kan man skicka sms till telefon 0703-57 12 84 för att få besked mellan klockan 08:00 – 16:00 vardagar.

Man kan också avboka tolk via sms till samma nummer. Avbokningar kan man göra dygnet runt.

Detta gäller teckenspråkstolkar, dövblindtolkar och skrivtolkar.

 

Kan tolken stanna längre än jag beställt?

Ibland tar ett möte längre tid än vad man beställt tolk till. Vi har tydliga regler för hur länge en tolk kan stanna.

Exempel: Du har beställt tolk mellan klockan 10.00·12.00. Cirka tio minuter innan den beställda tiden är slut påminner tolken om att tiden snart är slut. Om mötet behöver fortsätta ringer tolken till tolksamordningen och frågar om han eller hon kan stanna.

Prioriteringsordning för Tolkverksamheten i Västra Götaland

I dokumentet nedan finns den prioriteringsordning som vi måste följa. 

Prioriteringsordning för Tolkverksamheten i Västra Götaland

Studenter

Habilitering & Hälsa Tolk handleder studenter, som kan följa med ut på tolkuppdrag. 

Svårare att få tolk vissa dagar

När vi har arbetsplatsmöte eller utbildning, så finns det färre tolkar som kan arbeta på tolkuppdrag. Har ni möjlighet att boka tolk en annan dag är vi tacksamma. 

Datum för hösten 2024:

 • 6/9
 • 13/9
 • 11/10
 • 18/10
 • 15/11
 • 22/11
 • 6/12
 • 13/12