Hörselhälsa – för en bättre hörsel hela livet

Hörselhälsa är en kurs för dig som vill veta mer om din hörsel och hur du kan bevara den.Vi lyssnar annorlunda idag än tidigare. Många använder hörlurar och alla är inte medvetna om hur vårt lyssnande kan påverka hörseln i det långa loppet.

Världshälsoorganisationen (WHO) belyser specifikt gruppen mellan 12-35 år och säger att lyssningsvanor i åldersgruppen innebär risker för att utveckla hörselproblem i framtiden.

Oavsett ålder så finns det ett värde i att bevara vår hörsel, vi har ju bara en.

Kursen Hörselhälsa är utformad för att pågå under fyra veckor, cirka en timme per vecka, men du kan själv välja studietakt. Innehållet består av text, bilder, filmer, quizzar och reflektionsuppgifter. De syftar till att öka din kunskap om hörsel och lyssnande och att ge dig verktyg för att ta hand om din egen hörselhälsa.

Hörselhälsa är framtaget av erfarna audionomer och forskare inom Västra Götalandsregionen och är vetenskapligt utvärderat.

Läs en intervju med Andreas, en av skaparna bakom Hörselhälsa, i VGRfokus.

Starta programmet

Logga in på 1177.se och klicka på Stöd och behandling. Du kan själv starta programmet under rubriken Tillgängliga stöd- eller behandlingsprogram. 

Logga in på 1177.se

För att få aviseringar om nästa steg i kursen, aktivera aviseringar. 

Instruktion om aviseringar och stöd och behandlingsprogram: 
Så startar du stöd- eller behandlingsprogram - 1177.se