Patientorganisationer

Det finns många olika föreningar för patienter och närstående. Här är ett urval som verkar för Habilitering & Hälsas målgrupper.