Närstående

För de flesta som har en funktionsnedsättning är deras närståendes förmåga att ge stöd är avgörande. Därför arbetar vi även med stöd och kunskap till föräldrar, syskon, partners och andra som är närstående.

Vem är närstående? Enligt Socialstyrelsen är "närstående en person som den enskilde anser sig ha en nära relation till".

Journalkopia

Du kan begära en journalkopia från din egen journal, eller för någon annan om du har fullmakt eller är vårdnadshavare för patienten.

Begäran om uppgifter ur journal (pdf)

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKA)

Opratat

"om tankar och känslor som man inte pratar om i familjer med barn med funktionsnedsättning" för barn och unga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKA)

Grupper för närstående inom habilitering

Att träffa andra i liknande situation och utbyta erfarenheter skapar ofta ett mervärde. I grupp kan du få information om funktionsnedsättningar, möjlighet till samtal i grupp samt tips och råd som förenklar vardagen. 

Grupper för föräldrar till barn och ungdomar
Grupper för närstående till vuxna patienter