Grupper för närstående till vuxna patienter inom habilitering

Vi erbjuder grupper både på distans och på mottagning. Kontakta det team inom Habiliteringen som du eller din närstående har kontakt med för eventuell planering av insats via grupp.

Som närstående kan du efter medgivande av patienten och i samråd med habiliteringsteamet delta i närståendegrupper som en del i patientens habilitering.

Vem är närstående?
Enligt Socialstyrelsen är  "Närstående en person som den enskilde anser sig ha en nära relation till".

Hur deltar jag digitalt i en grupp?

Flera av våra program erbjuds digitalt. För att delta i en grupp digitalt behöver du ha grundläggande kunskap om hur du hanterar din utrustning; en dator, platta eller smartphone med internetuppkoppling. Du kommer att få mer information i kallelsen som skickas efter överenskommelse.