Vi erbjuder stöd, behandling, hjälpmedel och service till dig som har funktionsnedsättning.

Nyheter

Är du nöjd med vår information? Svara på några frågor!

Den här enkäten riktar sig till dig som är patient på habiliteringen i Västra Götalandsregionen och till dig som är närstående.

Syftet med enkäten är att habiliteringens information till patienter och närstående ska bli bättre och mer tillgänglig. 

Besvara enkäten