Funktionsnedsättningar

Du får stöd och behandling individuellt eller i grupp utifrån dina förutsättningar och behov. Vi förskriver och anpassar också hjälpmedel. Målet är att stödja, träna eller kompensera för en svag eller förlorad förmåga. Vi arbetar också för att förebygga skador och besvär.

Funktionsnedsättningar

 • Autism

  Autism är en funktionsnedsättning som påverkar hjärnans sätt att hantera information. Hur livet påverkas av autism kan variera mycket från person till person.

 • Blindhet

  Blindhet innebär att man ser väldigt lite eller inget alls. Blinda personer behöver använda andra sinnen än synen för att ta in information.

 • Dövblindhet

  Dövblindhet är en kombination av syn- och hörselnedsättning där graden av nedsättning är så allvarlig att syn och hörsel har svårt att kompensera för varandra.

 • Dövhet

  Dövhet innebär att höra lite eller inget alls. Det är också en kulturell och social identitet. En person som är döv och har teckenspråk som sitt förstaspråk ser ofta sig som en del av en språklig minoritet.

 • Förvärvad hjärnskada

  En hjärnskada kan ge både synliga och osynliga funktionsnedsättningar. Ofta påverkas kroppens motorik, men hjärnskador kan också ge kognitiva svårigheter som inte är lika uppenbara.

 • Hörselnedsättning

  Om du har en hörselnedsättning kanske du tycker att andra pratar otydligt och svagt, eller så kan bakgrundsljud göra det svårt att höra vad någon säger. Det kan också vara svårt att höra ljusa toner, till exempel fåglar och insekter.

 • Intellektuell funktionsnedsättning

  Att ha en intellektuell funktionsnedsättning innebär att ha svårt att förstå och lära sig vissa saker. Det finns olika grader av intellektuell funktionsnedsättning. Bra rutiner och hjälpmedel kan göra vardagen lättare.

 • Rörelsenedsättning

  En rörelsenedsättning är en fysisk begränsning som påverkar förmågan till motorisk samordning och kontroll; till exempel att gå, använda händer och armar, äta, prata eller att hålla en upprätt position.

 • Synnedsättning

  En synnedsättning kan innebära att det är svårt att läsa text, att förflytta och orientera sig med hjälp av synen - även med god belysning och glasögon eller linser.