Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Funktionsnedsättningar

Du får stöd och behandling individuellt eller i grupp utifrån dina förutsättningar och behov. Vi förskriver och anpassar också hjälpmedel. Målet är att stödja, träna eller kompensera för en svag eller förlorad förmåga. Vi arbetar också för att förebygga skador och besvär.

Funktionsnedsättningar

  • Autismspektrumtillstånd är ett samlingsnamn för funktionsnedsättningar som påverkar ens sätt att tänka, vara och kommunicera med andra människor. Hur livet påverkas av autism kan variera mycket från person till person.

  • Blindhet innebär att man ser väldigt lite eller inget alls. Blinda personer behöver använda andra sinnen än synen för att ta in information.

  • En person som är dövblind har både en synnedsättning eller blindhet och en hörselnedsättning eller dövhet.

  • Är du döv eller har en hörselnedsättning och kommunicerar på teckenspråk, kan du kontakta Habilitering & Hälsas dövteam.

  • En hjärnskada kan ge både synliga och osynliga funktionsnedsättningar. Ofta påverkas kroppens motorik, men hjärnskador kan också ge kognitiva svårigheter som inte är lika uppenbara.

  • Om du har en hörselnedsättning kanske du tycker att andra pratar otydligt och svagt, eller så kan bakgrundsljud göra det svårt att höra vad någon säger. Det kan också vara svårt att höra ljusa toner, till exempel fåglar och insekter.

  • Att ha en intellektuell funktionsnedsättning innebär att ha svårt att förstå och lära sig vissa saker. Det finns olika grader av intellektuell funktionsnedsättning. Bra rutiner och hjälpmedel kan göra vardagen lättare.

  • En rörelsenedsättning är en fysisk begränsning som påverkar förmågan till motorisk samordning och kontroll; till exempel att gå, använda händer och armar, äta, prata eller att hålla en upprätt position.

  • En synnedsättning kan innebära att det är svårt att läsa text, att förflytta och orientera sig med hjälp av synen - även med god belysning och glasögon eller linser.

Senast uppdaterad: 2021-05-24 14:01