Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

KomIgång-boken

Sex böcker i en formation. Alla böcker har rött och vitt omslag.

Här kan du beställa boken KomIgång. Boken kostar 200 kr. Moms tillkommer. Böckerna levereras fraktfritt inom Sverige. Boken finns på flera språk. Läs en beskrivning av boken nedan och välj vilket språk du vill beställa på i formuläret.

Här nedanför kan du välja att beställa boken på svenska, engelska och norska. Boken finns också på danska, kroatiska och arabiska. Dessa kan du beställa på www.akktiv.se.

KomIgång föräldrautbildning vänder sig till föräldrar som har barn med kommunikativa svårigheter, i första hand i förskoleåldern. Boken är upplagd på samma sätt som kursen med ett kapitel att läsa inför vart och ett av de olika kursmomenten. De fyra första kapitlen ger en grund om kommunikation och lek. De fyra sista kapitlen inriktar sig på kommunikationsstödjande insatser.

Boken fungerar bäst att läsa från början till slut även om vissa kapitel med behållning också kan läsas mer fristående. Vi tycker att det är bra att fler skaffar sig kunskap om tidig kommunikationsutveckling och stödinsatser och välkomnar därför även läsare som inte deltar i KomIgång. På AKKtivs hemsida www.akktiv.se hittar du mer information om t ex. forskning, utvärdering och utbildningar. Här hittar du också bildmaterialet, de så kallade KomIgång-kartorna.

Vår professionella och etiska grundsyn som är väl förankrad i aktuell forskning kan sammanfattas kort i fyra punkter:

 • Kommunikation och samspel är viktigt för barnets utveckling.
 • Barn lär sig språk och utvecklar sitt tänkande och sin sociala
  identitet genom att interagera med andra människor.
 • För det lilla barnet är du som förälder den viktigaste samtalspartnern.
 • Tal, språk och kommunikation stimuleras bäst i naturlig interaktion
  i vardagliga aktiviteter.
En röd och vit bok med titeln KomIgång

The ComAlong course for parents is intended for those who have children with communication difficulties, primarily of pre-school age. The book has the same structure as the course, with one chapter to be read before each of the different steps of the course. The first four chapters provide a basis for communication and play. The final four chapters focus on communication support or augmentative and alternative communication strategies.

The book is best read from beginning to end, even though some chapters can also be read on their own. We think it is good that more people gain knowledge about early communication development and communication support, and therefore we also welcome readers who are not participating in ComAlong. On the AKKtiv website, you can find more information. Here you will also find the pictorial material – the ComAlong boards.

Our professional and basic ethical view, which has a strong basis in recent research, can be summarized briefly in four points:

 • Communication and interaction are important for children´s development.
 • Children learn language and develop their thinking and their social identity by interacting with other people.
 • For a young child, the parents are the most important interlocutors.
 • Speech, language and communication are best stimulated through natural interaction in everyday activities and play.
En röd och vit bok med titeln ComAlong

 

KomIgang foreldrekurs henvender seg til foreldre som har barn med kommunikative vansker, i første rekke i førskolealder. Bokens innhold er lagt opp på samme måte som kurset, med et kapittel å lese før hver av de ulike kursdelene. De fire første kapitlene gir en bakgrunn for kommunikasjon og lek. De fire siste kapitlene retter seg inn på kommunikasjonsstøttende tiltak.

Boken fungerer best ved å leses fra begynnelse til slutt selv om enkelte kapitler står for seg selv og kan leses mer frittstående. Vi synes at det er bra at flere skaffer seg kunnskap om tidlig kommunikasjonsutvikling og støttetiltak og ønsker derfor også velkommen lesere som ikke deltar på kurset KomIgang.

På AKKtivs hjemmeside www.akktiv.se finner du mer informasjon om blant annet forskning, evaluering og kurs. Her finner du også bildematerialet, de såkalte KomIgang-tavlene.

Vårt profesjonelle og etiske grunnsyn, som er godt forankret i aktuell forskning, kan sammenfattes kort i fire punkter:

 • Kommunikasjon og samspill er viktig for barnets utvikling
 • Barn lærer seg språk og utvikler sin tenkning og sin sosiale identitet
  gjennom å interagere med andre mennesker
 • For det lille barnet er du som forelder den viktigste samtalepartneren
 • Tale, språk og kommunikasjon stimuleres best i naturlig interaksjon
  i hverdagslige aktiviteter.
En röd och vit bok med titeln KomIgang

 

Beställning av KomIgång-boken

Ange huvudman:

Kontakt

Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Vid frågor om beställningar, kontakta Regiontryckeriet
Senast uppdaterad: 2023-12-21 10:39