Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Läsa och skriva

Utveckling av kommunikation och språk är avgörande. Det är av yttersta vikt att fokusera på läs- och skrivinlärning för alla elever! För att kunna stödja läs- och skrivinlärning hos elever med kommunikativa och/eller kognitiva svårigheter är det viktigt att ha god kunskap om läs- och skrivprocessen och om hur man kan anpassa olika undervisningsmetoder så att även icke-verbala elever effektivt kan utvecklas.

Läsning, bokprat och bearbetning av texter

Som ett tidigt steg på vägen mot läs- och skrivinlärning är det viktigt att arbeta med läsning och att möjliggöra samtal kring böcker och dess innehåll. Gemensam högläsning, bokbläddring och samtal om böcker ger barnet en förståelse för att texten är meningsfull och att den hör ihop med det som händer och sägs. Forskning har visat att barn med kommunikativ funktionsnedsättning inte får ta del av sagoläsning i samma utsträckning som andra barn.

Elever som utvecklas typiskt kan ofta anknyta till innehåll i böcker genom att leka och de ökar därigenom sin förståelse för text och innehåll. Barn med funktionsnedsättning har ofta svårt med detta på grund av stora fysiska och kommunikativa begränsningar. Tänk därför på att arrangera material och aktiviteter för att även dessa barn ska kunna bearbeta innehåll i en text.

Var kreativa och anpassa

För fortsatt läs- och skrivutveckling behöver eleverna fonologisk medvetenhet, kunna koppla ihop fonem och grafem, avkoda ord och förstå sammanhängande text. Att tillgängliggöra läs- och skrivundervisningen för elever med omfattande funktionsnedsättningar och kommunikationssvårigheter är en utmaning och kräver kreativitet. När en elev exempelvis inte själv kan ljuda eller svara med tal, behöver vi hitta sätt att kompensera för detta. Uppgifter behöver anpassas så att eleven kan använda olika alternativa och kompletterande verktyg för att kunna svara. Det kan handla om att peka med hand eller ögon på bilder, ord eller bokstäver och få dessa upplästa. Eleven behöver ha tillgång till lämpligt material med ord för att kunna delta i uppgiften.

Läsa med BigMack

Ett exempel på hur läsningen kan anpassas är att spela in fraser ur boken på ett talande hjälpmedel. Eleven kan då få möjlighet att läsa delar av boken.

Fri resurs från Skolverket

Skolverket har inom ramen för satsningen Läslyftet tagit fram en fri resurs där läs- och skrivinlärning med hjälp av alternativa verktyg behandlas. Modulen heter ”Tematiska arbetssätt och digitala verktyg” och är riktad mot personal i anpassad grundskola. I materialet kan du få inspiration kring hur du kan använda alternativa och kompletterande verktyg i läs- och skrivundervisningen.

Tematiska arbetssätt och digitala verktyg

 

Inspiration från USA

Vid Penn State-universitetet i USA har forskarna Janice Light och David McNaughton tagit fram ett läs- och skrivinlärningsprogram som riktar sig till elever med kommunikationssvårigheter. På sin hemsida har de utförliga beskrivningar av vilka förmågor som behöver tränas, hur det kan göras och visar många videoexempel och fallbeskrivningar.

Läs mer om programmet på Penn States hemsida

Läs en svensk översättning av innehållet på hemsidan, gjord av Gunilla Thunberg, fil dr, på Dart.

KomLoss - läs- och skrivundervisning i särskolan

I den här videon berättar Jenny om KomLoss-projektet som handlar om kommunikationsstödd läs- och skrivundervisning i anpassad skola.
Senast uppdaterad: 2022-05-19 16:35