Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Metoder

Det finns flera metoder för att kunna strukturera och underlätta kommunikation när någon av parterna i samtalet behöver mer stöd. På Dart utbildar och handleder vi i metoderna samtalsmatta, PODD och TaSSeLs.

Samtalsmatta

Samtalsmatta är en metod för att göra det möjligt för personer med kommunikativa och/eller kognitiva svårigheter att uttrycka åsikter och delta i planering och beslutsfattande. När samtalsmatta används är det enklare att tänka på saker på nya sätt och reflektera över vad en tycker. Metoden kan användas i olika situationer, verksamheter och miljöer. Samtalsmatta är inte ett personligt kommunikationshjälpmedel.

En samtalsmatta består av en liten matta och tre olika uppsättningar bilder: bilder för visuell skala, bilder för samtalsämnen och bilder för frågeställningar som relaterar till samtalsämnet. Personen som deltar i samtalet placerar bilderna på de olika frågeställningarna i förhållande till den visuella skalan. Det ger en tydlig bild av vad personen tycker kring olika ämnen. 

Metoden samtalsmatta kommer ursprungligen från Skottland, där den heter Talking Mats. På Dart har vi flera licensierade kursledare och vi håller kurser och uppdragsutbildningar. 

PODD

PODD står för Pragmatisk Organisering Dynamisk Display och är en metod och ett kommunikationssystem för att möjliggöra kommunikation för en rad olika funktioner i alla dagliga miljöer. PODD innehåller strategier för att minimera några av de vanliga svårigheterna i samband med användning av kommunikationsböcker. PODD finns både i pappersform som böcker och som elektroniska kommunikationsanpassningar. Böckerna är uppbyggda utifrån pragmatiska funktioner, det vill säga utifrån hur språk används.

PODD ger tillgång till ett omfattande ordförråd som är systematiskt organiserat. Ordförrådet kan anpassas till användarens utvecklingsnivå och hens fysiska förutsättningar. PODD finns i olika storlekar. Storleken på boken anges med en siffra som motsvarar antal bilder per uppslag. 

Eftersom de olika böckerna är uppbyggda med samma struktur kan användaren växa med PODD allteftersom de kommunikativa och språkliga färdigheterna utvecklas. Användaren kan alltså byta till en bok med ett större ordförråd och mer utbyggda grammatiska funktioner, men ändå hitta sina ord och känna igen sig i strukturen.

PODD är utvecklat på CPEC centre i Australien. På Dart har vi en licensierad utbildare och ger kurser och handledning i PODD. 

PODD

TaSSeLs

TaSSeLs är ett taktilt signalsystem som är utvecklat i England. Det kan passa bra att använda för att förbereda personer med flerfunktionsnedsättning. Vid användning av TaSSeLs utförs tecken via beröring på personens kropp utan att röra vid känsliga områden eller hålla fast personen. Tecknen är funktionella och kan användas i vardagens rutiner och aktiviteter. Alla tecken har ett startläge och ett slutläge. Kärnvokabulären består av 49 tecken och man väljer de tecken som är relevanta. Alla tecken ska utföras på samma sätt av alla stödpersoner. På Dart är vi certifierade att handleda i patientärenden kring TaSSeLs. 

Senast uppdaterad: 2022-05-19 16:27