Styrelsen för Habilitering & Hälsa

Politikerna i regionfullmäktige utser Habilitering & Hälsas styrelse. Styrelsen tar fram budget för olika delar av verksamheten och beslutar om Habilitering & Hälsas mål.

Gruppbild på styrelsen.
Från vänster: Anna Hansson (MP), Fredrik Nilströmer (L), Ed Kahrs (M), Ingvar Svensson (S), Oscar Pihlblad, vice ordförande (KD), Maria Hjärtqvist, ordförande (S), Johanna Johansson (SD), Emma Mouvitz (M), Ann-Sofie Hellvard (V), Ingbritt Jonsson (V). Saknas på bild: Rasmus Elb (C) och Elin Härling (SD).

Kontakt

Politiker i Habilitering & Hälsas styrelse

Ansvarig tjänsteperson: Neri Samuelsson, förvaltningsdirektör

E-post: 
habiliteringochhalsa@vgregion.se

Adress:
Styrelsen för Habilitering & Hälsa
Regionens hus
Stationsgatan 3 541 80 Skövde

Kalender styrelsen för Habilitering & Hälsa

Marita Lindström

Nämndsamordnare