Vardagstolkning - vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att erbjuda vardagstolkning till invånare som har behov av teckenspråkstolkning, dövblindtolkning, skrivtolkning eller taltjänsttolkning.

Vardagstolkning - vårt uppdrag

Du kan få tolkning i alla vardagssituationer. Det kan till exempel vara vid besök i vården, fritidsaktiviteter, möten och händelser som rör din familj. Tolkning kan ske på plats eller på distans. 

Vår tolkning är alltid avgiftsfri för användaren.  

Men när är det vardagstolkning?

Här finns en guide kring vad som räknas som vardagstolkning. Kontakta oss om du är osäker på vad som gäller i din situation.  
Kontakta oss

Om uppdraget inte ingår i vardagstolkning finns det olika tolkföretag som säljer tolktjänst till exempelvis arbetsplats, skola eller myndighet. Det är alltid avgiftsfritt för användaren. 
Tolkföretag

Sjukvård

Alla tolkuppdrag inom hälso-och sjukvård ingår i vårt uppdrag. Det gäller även tandvård.


Fritidsaktiviteter

Att delta i en intresseföreningen, gå på teater eller religiös sammankomst ingår i vardagstolkning. Även tolkning på vissa kurser som tolkanvändaren själv har betalt för och vid offentliga sammankomster som tolkanvändaren besöker räknas som vardagstolkning.


Samhällsservice

Att kunna tillgodogöra sig det som finns i samhället är vardagstolkning. Exempel på tolkuppdrag som ingår i vårt uppdrag är: 

 • Besök hos optiker, telefonbutik eller bilförsäljare
 • Bankärenden 
 • Besök på service-,medborgar-eller konsumentkontor där tolkanvändaren inte är kallad till möte 
 • Besök hos myndighet, som är initierade av tolkanvändaren, till exempel rådfrågning på lokal polisstation
 • Förtroendeuppdrag eller representation av föreningen
 • Möte med god man

Arbetsplats

De tolkuppdrag som ingår i vårt uppdrag är:  

 • Nyanställning och introduktion på arbetsplatsen
 • Information på arbetsplatsen  
 • Fackliga möten  
 • Anställningsintervju  
 • Samtal med arbetsgivaren  

Det finns ersättning som arbetsgivaren får söka hos Arbetsförmedlingen för tolkuppdrag utöver de som ingår i vardagstolkning. 


Skola och utbildning

De tolkuppdrag som ingår i vårt uppdrag är:  

 • Utvecklingssamtal i fritidsverksamhet 
 • Inskolning
 • Skolavslutning för anhöriga
 • Föräldramöte eller samtal på föräldrars initiativ
 • Körkortsundervisningen, dock inte själva uppkörningen – då är det Trafikverket som betalar för tolkningen
 • Vissa kortare utbildningar och praktik

Tolkmetoder

Teckenspråkstolk

En teckenspråkstolk tolkar på teckenspråk och talad svenska mellan hörande och döva.

Dövblindtolk

En dövblindtolk tolkar för en person som har en kombinerad syn- och hörselnedsättning. Tolkningen kan då se ut på olika sätt, beroende på hur personen hör eller ser.

Skrivtolk

En skrivtolk tolkar genom att skriva vad som sägs till en person med en hörselskada eller dövhet, som sen själv pratar och har svenska som sitt språk. 

TSS-tolk

I TSS-tolkning, tecken som stöd, lånar man tecken från teckenspråket och använder det som stöd för läppavläsning. Till skillnad från teckenspråk följer TSS-tolken den svensk grammatiken.  

Taltjänsttolk

En taltjänsttolk tolkar för personer som har ett otydligt tal, svårigheter att hitta ord eller har läs- och skrivsvårigheter. 
Mer om taltjänst