Att komma till oss

Illustrerat väntrum med barn som leker med boll

För barn och ungdomar

Välkommen till Habilitering & Hälsa. Vi hjälper barn och ungdomar som har en funktionsnedsättning.

Habilitering

Hälsofrämjande insatser för barn och vuxna som har autism, intellektuell funktionsnedsättning eller rörelsenedsättning.

Nedsatt hörsel

Habilitering och rehabilitering för barn och vuxna som har en bestående hörselnedsättning, dövhet eller dövblindhet.

Nedsatt syn

Habilitering och rehabilitering för barn och vuxna som har måttlig till svår synnedsättning eller blindhet.

Tolkservice

Du som har nedsatt hörsel, dövhet eller dövblindhet, eller har funktionsnedsättningar som rör röst, tal eller språk kan få tolkservice av oss.