Blindhet

Blindhet innebär att man ser väldigt lite eller inget alls. Blinda personer behöver använda andra sinnen än synen för att ta in information.

Synnedsättning, 1177.se 

Stöd och vård på Habilitering & Hälsa 

Vi kan ge kunskap om diagnosen och hur vardagen kan fungera bättre. Du kan få stöd och strategier för att utveckla din självständighet och delaktighet.  

Exempel på insatser 

Vi erbjuder rehabiliterande åtgärder som hjälper dig att: 

  • kommunicera med omvärlden 
  • förflytta och orientera sig i närmiljön 
  • delta i skola och arbete 
  • sköta vardagslivets rutiner i hemmet 

Film - Patient berättar om sin synnedsättning