Hörselnedsättning

Om du har en hörselnedsättning kanske du tycker att andra pratar otydligt och svagt, eller så kan bakgrundsljud göra det svårt att höra vad någon säger. Det kan också vara svårt att höra ljusa toner, till exempel fåglar och insekter.

Hörselnedsättning, 1177.se

Stöd och vård hos Habilitering & Hälsa 

Vi ger stöd och insatser som handlar om att öka möjligheterna till ett bra liv och minska de svårigheter som en hörselnedsättning kan medföra.

Vi erbjuder hörselrehabilitering för barn och vuxna med bestående hörselnedsättning eller dövhet och som har behov av kommunikativt stöd och hörseltekniska hjälpmedel. Du får kunskap om din hörselsituation och de möjligheter och begränsningar som en hörselnedsättning kan medföra.

Exempel på insatser

  • Hörselundersökning
  • Utprovning och anpassning av hjälpmedel
  • Stöd i att träna och utveckla dina möjligheter till en bättre fungerande kommunikation.
  • Information om hjälpmedel och anpassningar i arbetslivet
  • Samtalsstöd
  • Teckenspråksundervisning för barn

Såhär fungerar örat

Information om hörselrehabilitering för vuxna

Information om hörselhabilitering för barn

Information från SOS Alarm

En tjänst som ger dig som är döv, tal- eller hörselskadad möjlighet att kontakta SOS Alarm via sms.

Larma 112 med sms