Hörselundersökning

För att kunna ställa diagnos och ge dig rätt insats görs en hörselundersökning. Den vanligaste undersökningen är ton- och talaudiometri där ljud presenteras via hörlurar. Vid talaudiometri får du lyssna och upprepa det du hör.

Hörselundersökning barn

Ungefär 1 av 1000 barn har en medfödd hörselnedsättning. En tidig diagnos av hörselnedsättningen är viktig både för barnets språkutveckling och allmänna utveckling. Alla nyfödda hörselscreenas på BB i hela Västra Götaland. Vid behov får barnet remiss till Hörselverksamheten. Där får familjen träffa en audionom som gör en ny hörselundersöking. En hörselundersökning på barn ser olika ut beroende på barnets ålder.

Barn under 6 månader

På barn under 6 månader utförs en mätning som innebär att elektroder klistras på barnets huvud, panna, kind och bakom öronen. Ett klickljud skickas iväg via en prob som placeras i örat och en dator registrerar svaret av ljudstimuleringen. Mätningen kräver att barnet är lugnt och stilla, helst sovande. Barnet kan ligga i sin vagn eller bilbarnstol.

Barn över 6 månader

Hos barn över 6 månader undersöker audionomen barnets hörsel genom att observera barnets reaktioner vid presenterade av ljud i kombination med bild.

Barn över 3 år

Från 3 års ålder brukar man ofta låta barnet lägga klossar, pussla eller på annat sätt visa att de hör ljudet som presenteras vid hörselundersökningen.

Ljudet som presenteras kommer via hörlurar eller högtalare som är placerade på båda sidor om barnet. Vid behov kan barnet sitta i förälderns knä.

Våra audionomer arbetar i nära samverkan med öron- näs- och halsklinikernas läkare, privatpraktiserande öronläkare och Närhälsan.

Fakta och råd på 1177.se