Tips för fungerande samtal

Vi människor är ofta slarviga när vi pratar med varandra. Kanske är det tidsandan, stressen eller informationsutbudet som gör att många meddelanden inte når fram. Vi tar oss inte tid att förvissa oss om att mottagaren uppfattat innehållet i det vi vill förmedla. För den som hör dåligt blir detta än mer bekymmersamt än för den som hör bra.

En person med hörselnedsättning kan ofta, vid samtal på nära håll och i någorlunda störningsfri miljö, verka höra "normalt". Det kan då uppfattas som att personen fått bättre hörsel eller inte är nämnvärt hörselskadad. "Han hör när han vill höra". Men när situationen förändras, till exempel längre avstånd eller störljud i bakgrunden kan svårigheterna att uppfatta bli mycket stora.

Bara för att man fått hörapparat är inte alla kommunikationsproblem ur världen. Den naturliga hörseln får man inte tillbaka.

Du som är hörande underlättar kommunikationen genom att:

 • Påkalla den hörselskadades uppmärksamhet innan du talar
  Person tar på annan persons arm
 • Tala lugnt och tydligt
  Personer med lugna ansiktsuttryck samtalar
 • Använda normal röststyrka och skrik inte
  Person använder händerna som en tratt och personen intill grimaserar som av smärta
 • Göm inte ditt ansikte
  En person talar men har en tidning framför ansiktet
 • Tala en i taget när ni är flera
  En grupp med människor där endast en pratar
 • Minimera störande bakgrundsljud
  En person har på radion och pratar samtidigt
 • Låta ljuset falla på ditt ansikte när du talar
  En person sitter vänd mot fönstret när hon pratar.
 • Var i samma rum som den du pratar med
 • Upprepa eller använda andra ord när det behövs
 • Lägga en duk på bordet för att minska slamret av bestick och porslin
 • Ha bra belysning
 • Lämna skriftlig information vid möten

Du som har en hörselnedsättning underlättar kommunikationen genom att:

 • Själv tala lugnt och försöka få ögonkontakt
 • Våga säga ifrån när du inte uppfattar vad som sägs
 • Berätta vad det innebär att ha en hörselnedsättning och hur du vill ha det för att höra bättre
 • Tänk på att placera dig på ett sätt som underlättar för dig att höra
 • Utnyttja teleslinga där sådan finns (gäller för dig som har hörapparat med T-läge)
 • I vissa situationer använda skrivtolkning eller teckentolkning

Läs mer

Att tänka på när du pratar med någon som har en hörselnedsättning
A4-blad med tips för vuxna
A4-blad med tips för barn