Syncentral Vänersborg, brukarråd 18 oktober 2023

Minnesanteckningar lokalt Brukarråd
Onsdagen den 18 oktober klockan 13.30-15.00

Närvarande

Från Brukarrådet

Anette Jernberg, FSBU
Maj-Britt Bräckestam, Orust Tjörn Kungälv och Stenungsund
Lena Haugland, praktikant på FSBU
Britta Johansson, SRF Vänersborg-Färgelanda
Per Karlsson, SRF Sotenäs, Lysekil, Munkedal
Anette Änglahjärta SRF, Trollhättan, Lilla Edet

Från Syncentralen

Eva Bjuke, Mattias Erlandsson, Sofia Gustafsson, Katarina Molin.

1. Föregående minnesanteckningar

Inga synpunkter från Brukarrådet.

2. Vårdgaranti

60 och 90 dagar 100%. Sent avbokade samt uteblivna besök ligger lågt.

Första besök samt återbesök görs i stor utsträckning i samråd med patienten och anhörig.

3. Ekonomi

Mycket ansträngt ekonomiskt läge, besparingar i hela Västra Götalandsregionen.

4. Synpunkter och förbättringar

Sofia Gustafsson, synpedagog Syncentral Vänersborg och
Nicolina Pernheim Goodrich, synpedagog Syncentral Göteborg har för synpedagoger i regionen pågående kompetensutveckling i orientering och förflyttning.

Telefontid varje dag, bemannad klockan 9:00-11:00 samt 13.30-14.30, telefonmeddelande går att lämna dygnet runt.

Inga klagomål från representanterna.

5. Frågor och nyheter från föreningarna

SRF, Sotenäs, Lysekil, Munkedal

Go box för att läsa textremsan på TV samt Orcam efterfrågas som hjälpmedel.

Eva: dessa hjälpmedel är ej upphandlade i dagsläget samt ej MDR:ade.

 • Det finns verksamhetsstöd att ansöka om i föreningarna. I stiftelsen Bohuslän finns det möjlighet att ansöka pengar från Guldpengen två gånger per år.
 • Studiebesök på Rotviksbro äldreboende.
 • Besök på Göksäter.
 • Jultallrik planeras på operan i Göteborg.
 • Riksplan, kampanj för att öka antalen medlemmar är målet att bli 10.500 medlemmar.

FSBU

Efterfrågan på talande våg. Mattias: detta är en egenvårdsprodukt, man kan få hjälp med en fondansökan.

 • Idrottshelg på MunktellArenan i Eskilstuna 20-22 oktober där man kan prova på olika aktiviteter som Goalball, Showdown, elektronskytte, klättervägg, linedance och mycket mer.
 • 9 september var det prova på judo i Göteborg för barn mellan 5 till 12 år med synnedsättning samt deras syskon.
 • Höstjudoläger i Göteborg för tränare 3-5 november samt fortbildning 4 november.
 • Goalball i Göteborg 18-19 november.
 • Familjedag, Hallowen på Liseberg 29 oktober
 • Familjedag med showdown 13 januari 2024.
 • Skidläger i Edsåsdalen är bokat.
 • Seglarläger.

Det är färre som anmäler sig och deltar nu mot tidigare, även till det som erbjuds och är gratis.

SRF, Trollhättan, Lilla-Edet

Nuvarande mailadress är srf.trollhattan@gmail.com

 • Elektronskytte varje måndag.
 • Månadsfika sista måndagen i månaden.
 • Planerar en friskvårdshelg med föreläsare.
 • Julfest 9 december, med hemlagad mat. Planen är att hyra en simhall.

Det är svårare att nå medlemmarna efter pandemin.

Är intresserad av hur många som kommer till aktivitetsdag på Syncentralen, kan eventuellt fixa med goodiebag.

SRF, Orust, Tjörn, Kungälv och Stenungsund

 • Till helgen har vi en träff med nio nytillkomna medlemmar. Helgen vecka 43 ska de till Liseberg.   
 • Resa till Göksäter.
 • Julfest.
 • Januari 2024 gokart och ishockey
 • Hjärt- och lungräddning.
 • Har varit på ett nytt köpcenter i Kungälv, sett över ledstråk med mera, många brister.

8. Ny mötestid

Onsdagen den 17 april klockan 13:30-15:00 med förmöte klockan 13:00-13:30. Vänligen anmäl om Ni kommer på nästa möte.

Tack för ett mycket givande och intressant möte!

Eva Bjuke, enhetschef
Sofia Gustafsson, synpedagog
Mattias Erlandsson, kurator
Katarina Molin, assistent