Syncentral Vänersborg, brukarråd 20 oktober 2022

Närvarande

Brukarrådet

Britta Johansson
Kurt Söderqvist
Anette Jernberg

Syncentralen

Eva Bjuke
Sofia Gustafsson
Mattias Erlandsson
Katarina Molin

Vårdgaranti

Covid 19: Vi har fortsatt arbete med munskydd vid patientnära arbete. Vi klarar att få in våra patienter både inom 60 o 90 dagar till 100%.

Ekonomi

Vi ligger + på personalsidan. Hjälmedelskostnad ligger över budget. Totalt sett är budget i balans.

Samverkan

Patientenkät, besökare i september och oktober kan få ett brev angående patientenkäten. Dessa patienter är slumpmässigt utvalda. Redovisning vid nästa brukarråd av enkäten.

Lite trögt att få in nya medlemmar i de olika föreningarna.

FSDB har haft många digitala träffar, sakta men säkert ska dom ha möte på plats.

Klagomål/Förbättringar

Inga klagomål eller förbättringar aktuella från de olika organisationerna.

Britta SRF: Västtrafik har dragit ner på service gällande ledsagning i samband med färdtjänstresor. Dubbla intyg krävs, ett för både färdtjänst och sjukresa.

Frågor och nyheter från föreningarna

Britta SRF: Vi har bjudit in våra medlemmar i SRF Vänersborg/Färgelanda till Koppargrillen 27/10. Vi är totalt ca 30 st medlemmar.

SRF-möte i November, Patrik Axelsson ska föreläsa om spelmissbruk.

Julmys med kaffe och lussekatter.

Anette FSBU: Kul att komma i gång igen. Vi har kört Goalboll under hela pandemin.
SM-silver för ungdomarna i Goalboll.
Bra uppslutning på samtliga seglarläger, många nya familjer.
Vi har ny hemsida, FSBU.se. Den är klar och tydlig och lätt att arbeta med.
Synlekoteket är ett aktullt projekt, detta för att få in barn och ungdomar upp till 10 år och deras föräldrar.
Nästa gång träffas vi i pjäshallen men platserna kommer att variera. Vi kommer bl a ha en aktivitet i skogen och en med judo mm.
Julträff med tomte och traditionellt julfirande i Marstrand.
2 st skidresor är aktuella, en till Alperna och en till Åre.
Vi besökte Kustmarken i våras.

Showdown turnering.
Samverkan mellan FSBU och Syncentralens behandlare för att sprida information om FSBUs aktiviteter och samtal om hur man kan samverka kring en aktivitet i Vänersborg.

Kurt FSDB: Ridkurs i Vara
Julbord sammanslaget med höstmöte i Göteborg

Ny mötestid

Torsdagen den 30 mars 2023.

OBS! Mötestiden är då klockan 13.00-15.30 (enbart mötestid inget förmöte), genomgång av patientenkäten.

Vänligen anmäl om Ni kommer på nästa möte.

Tack för ett mycket givande och intressant möte!

Eva Bjuke
Enhetschef    

Sofia Gustafsson
Synpedagog      

Mattias Erlandsson
Kurator   

Katarina Molin
Assistent