Syncentral Vänersborg, brukarråd 27 april 2023

Minnesanteckningar lokalt Brukarråd
Torsdagen den 27 april
Tid kl 13.30-15.00

Närvarande

Från Brukarrådet

Anette Jernberg, FSBU,
Maj-Britt Bräckestam, Orust Tjörn Kungälv och Stenungsund
Lena Haugland, praktikant på FSBU
Britta Johansson, SRF Vänersborg-Färgelanda

Från Syncentralen

Eva Bjuke, Mattias Erlandsson, Sofia Gustafsson.

1. Föregående minnesanteckningar

Inga synpunkter från Brukarrådet.

2. Genomgång av patientenkät

Fortsatt arbete med patientenkäten kommer ske regionalt. Personalen i Vänersborg har lyft ut frågor som vi vill Bibehålla och Förbättra.

Förbättra

 • Fick du tillräckligt med stöd för att lära dig hantera din funktionsnedsättning/ditt hjälpmedel? 86,9%
 • Var du delaktig i planeringen av din fortsatta vård? 89,3%
 • Tog personalen hänsyn till dina egna erfarenheter av din funktionsnedsättning? 93,8%
 • Vad du delaktig i den utsträckning du önskade? 90,3?

Behålla

 • Bemötte personalen dig med förståelse och engagemang? 98,6%
 • Vände personalen sig direkt till dig även om du hade någon med dig vid besöket? 98,2%
 • Bemötte personalen dig med respekt? 100%
 • Kände du dig trygg under ditt besök på enheten? 100%

3. Vårdgaranti

Verksamheten klarar att erbjuda besök på både 60 och 90 dagar med 100%. Tillgängligheten – meddelande via telefon kan lämnas när som helst på dygnet. Under dagtid är telefonen bemannad. Även 1177 är en väg att nå Synverksamheten.

4. Ekonomi

Ett tufft ekonomiskt läge i regionen. Synverksamheten ligger minst illa till i förvaltningen.

5. Klagomål/Förbättringar

Klagomål framkom på distriktets årsmöte om att utbildare på Syncentralen inte har tillräcklig kompetens för utbildning när det gäller skärmläsare.

6. Frågor och nyheter från föreningarna

Gemensamt för föreningarna är att det inte är så lätt att få deltagare på aktiviteter. Det gäller att få deltagare/medlemmar att engagera sig och inte bara konsumera aktiviteter.

Distriktet har haft Iphonekurser. Dessa fyradagarskurser är fulla. Nya tillfällen planeras till hösten.
En del medlemmar vill veta vad det finns för hjälpmedel. Medlemmar uppmanas att kontakta Syncentralen och berätta om sina behov.

FSBU

 • Ledarutbildning för ungdomar som ska bli ledare.
 • Gemensam resa till Danmark, Legoland och Lalandia där tre familjer deltar.
 • Krokholmen – seglarläger under sommaren. 2 olika läger, v 27 och v 28
 • Lekoteket kör igång igen.
 • Dagen på Kustmarken blev inställd.
 • I vintras genomfördes en skidresa till fjällen och en till Alperna.
 • 2 nya familjer som bidragit med representanter i Styrelsen.

Orust, Tjörn, Kungälv och Stenungssund.

 • Några nya styrelsemedlemmar sedan ett år. Bra gemenskap och möten där alla kommer till tals.
 • Nu har föreningen en FB-sida som är aktiv.
 • Medlemsantalet har ökat från 83 till 108 medlemmar, från 37 år till 80 år.
 • Planer för i år är bokcirkel (Legimus), försvar- och fallteknik (fortsättning kommer också), familjeresa till Borås djurpark och båtresa runt Orust Tjörn och Stenungssund med mat ombord.
 • Hjärt- och Lungräddningskurs.
 • I höstas bjöd föreningen in till restaurang där mat åts. Under middagen samlades önskemål på aktiviteter in.
 • På julbordet deltog 42 personer mot normala18-20 personer.

SRF Vänersborg - Färgelanda.

 • Några nya medlemmar har kommit.
 • Styrelsen fungerar som arbetsgrupp.
 • Besök på våffelstugan i Skräcklan i Vänersborg.
 • Information kring spelmissbruk hölls av Patrik Axelsson, ordförande i spelmissbrukares förening. En mycket uppskattad och intressant förening.
 • Även besök för lunch på Koppargrillen planeras.
 • Musikunderhållning
 • Erik Bondesson är sammankallande. Man får ringa honom om man undrar om aktiviteter.

7. Information från enhetschef Eva Bjuke.

Vi kommer att börja ställa frågor kring våld i nära relation.

Sommarlägret midsommarveckan förlagt på Fristad Folkhögskola. Totalt är det ca 10 deltagare, 13-17 år. FSBU (Föreningen för synskadade barn och ungdomar) och US (Unga med synnedsättning) ska delta med programpunkt på lägret.

Kurs för yrkesverksamma i juni förlagd på Fristad Folkhögskola. Totalt 12 deltagare från alla syncentraler. Information kring kursdagarnas innehåll.

8. Ny mötestid

Torsdagen den 18 oktober klockan 13:30-15:00 med förmöte klockan 13:00-13:30. Vänligen anmäl om Ni kommer på nästa möte.

Tack för ett mycket givande och intressant möte!

Eva Bjuke, enhetschef
Sofia Gustafsson, synpedagog
Mattias Erlandsson, kurator