Tobak

All tobaksanvändning är riskabel för hälsan. Därför är tobaksstopp bland det viktigaste du kan göra för din hälsa.

Det är extra viktigt att du har ett tobaksstopp inför en operation och under graviditet. Eftersom Alingsås lasarett är ett rökfritt sjukhus så är det inte tillåtet att röka på sjukhusområdet.

Tobaksstopp vid operation

Forskning visar att rökare mycket oftare får komplikationer jämfört med de som inte röker eller gör ett uppehåll i samband med sin operation.  

Enligt vetenskapliga studier räcker det med ett tillfälligt uppehåll på 6–8 veckor före en operation och 6-8 veckor efter en operation för att minska din risk för komplikationer eller läkningsproblem med minst 50 procent. Även du som gör en akut operation minskar risken för komplikationer om du gör ett uppehåll i din rökning minst 6-8 veckor efter operationen. 

Med ett uppehåll i rökningen i samband med operationen ökar dina förutsättningar för ett lyckat operationsresultat.

Rökfritt sjukhusområde

Sjukhusområdet runt Alingsås lasarett är rökfritt. Rökare hänvisas till att röka utanför sjukhusområdet. Du som är rökare blir erbjuden råd och stöd utifrån din situation och ditt individuella behov.
Rökfritt sjukhusområde

Mer information