Din hälsa

Vi vet att alla kan göra hälsovinster, både friska och sjuka, gamla som unga. Låt oss vara en del i din hälsoresa.

Alingsås lasarett är ett hälsofrämjande sjukhus. Du som är patient på Alingsås lasarett kan ta upp frågor kring dina levnadsvanor i samband med ditt besök här. Det finns hjälp och stöd att få kring rökning, alkohol, fysisk aktivitet och kost.

Kontakta personalen på din avdelning eller mottagning som är kunniga i dessa frågor.

Alingsås lasarett ska också vara en hälsofrämjande arbetsplats. Det finns olika aktiviteter i temat hälsa för personalen så att de kan inspirera dig som patient att göra hälsofrämjande val.

Mer information om hälsa