Om Alingsås lasarett

Alingsås lasarett

Alingsås lasarett är ett sjukhus inom Sjukhusen i väster (Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus, Kungälvs sjukhus), Västra Götalandsregionen.

Sjukhuset har cirka 700 anställda. Vi är ett hälsofrämjande sjukhus och vårt arbete utgår från patienternas behov där mötet mellan patient och personal präglas av trygghet genom öppenhet, omtanke och kompetens.

Engagerade medarbetare

Våra medarbetares engagemang är en stor tillgång och en förutsättning för arbetet med att utveckla vården på sjukhuset.

Verksamheter vid Alingsås lasarett

Akutsjukvård

Här finns sjukhusets akutmottagning samt ambulanssjukvård.

Anestesi, operation och intensivvård

Här utförs ett stort antal operationer, både inom slutenvård och öppenvård.

Diagnostik och service

Här finns sjukhusets radiologimottagning, sjukhusapotek och medicinsk teknik.

Geriatrik, neurologi och rehabilitering

Sjukhusets rehabmottagning, logopedi, kuratorsteam och närsjukvårdsteam tillhör denna verksamhet.

Medicin

Medicin har en bred verksamhet för hela det invärtesmedicinska området både inom slutenvård och öppenvård.

Kirurgi och ortopedi

Kirurgi och ortopedi bedriven en omfattande verksamhet inom allmänkirurgi, ortopedi och urologi.