Efter vård och behandling

Utskrivning från vårdavdelning

När du skrivs ut från avdelningen skickar vi som regel ett dokument som innehåller uppgifter om din behandling hos oss till den läkare som du först varit i kontakt med, till exempel på vårdcentralen. Det gör vi för att hen ska kunna följa upp din hälsa efter att vårdtiden på sjukhuset är avslutad.

Fortsatta frågor?

Om du har frågor och funderingar kring den vård du fått på sjukhuset efter att du kommit hem är du självklart välkommen att höra av dig. Kontakta den avdelning eller mottagning där du varit patient så hjälper personalen dig vidare.
Kontaktuppgifter till våra avdelningar och mottagningar

Träning efter behandling

Efter vissa sjukdomar, skador och operationer hjälper arbetsterapeuter och sjukgymnaster dig att träna så att du bättre klarar ditt dagliga liv. Om du behöver tekniska hjälpmedel får du hjälp att prova ut dem.

Upphittade värdesaker och kvarglömda tillhörigheter

Om du som varit inneliggande patient på sjukhuset har glömt kvar något på avdelningen, så försöker vi nå dig eller någon närstående. Om vi inte lyckas med det, så lämnar vi det kvarglömda till receptionen i huvudentrén som är öppen måndag-fredag kl 07.15-16.00. Efter en vecka lämnar receptionen värdesaker till polisens hittegodsavdelning. Kläder sparas i tre månader, därefter slängs de.

Sjukresor

Om du har haft kostnader för din resa till och från sjukhuset har du rätt till delvis ersättning av den. En del av kostnaden får du stå för själv beroende på färdsätt, den kallas egenavgift. Om ditt hälsotillstånd kräver att du måste åka taxi eller specialfordon krävs ett intyg från vårdgivaren (sjukhuset).

När du ska resa hem från vårdavdelningen hjälper personalen dig med att beställa lämplig transport. Du kan också beställa resan själv men tänk på att det finns vissa regler, till exempel att resan måste beställas minst en dag i förväg vid planerade besök.

Regler om sjukresor i Västra Götalandsregionen (1177)

Lämna synpunkter

Vi vill gärna att du hör av dig till oss om dina erfarenheter och synpunkter, både positivt och negativt. Lämna synpunkter till oss