Lämna synpunkter

Vi vill gärna att du hör av dig till oss om dina erfarenheter och synpunkter, både positivt och negativt.

Lämna dina synpunkter på Alingsås lasarett via e-post: sjukhusenivaster@vgregion.se

Denna e-postadress går till Sjukhusen i västers gemensamma e-postbrevlåda och ditt meddelande kommer att fördelas till ansvarig enhet på respektive sjukhus.

Gäller ditt meddelande tidsbokning/ombokning eller frågor om din hälsa? Då rekommenderar vi att du kontaktar oss via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller telefon istället. Det är för din säkerhet och för att du ska få rätt hjälp. Din e-postkorrespondens med oss räknas som en offentlig handling och är inte sekretesskyddad.

Patientnämnden

I de fall vår egen patientvägledare inte kan hjälpa dig kan du vända dig till Patientnämnden som är en opartisk instans dit du kan framföra dina synpunkter eller bara rådgöra med en handläggare.

Patientförsäkringen LÖF

Om du drabbats av skada när du vårdats inom offentlig sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning. Då kan du kontakta Patientförsäkringen LÖF.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO

Om du upplever att du eller någon annan drabbats av eller riskerat att råka ut för en vårdskada, kan du göra en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg.

Läkemedelsförsäkringen

Om du anser dig ha blivit skadad av ett läkemedel kan du vända sig till Läkemedelsförsäkringen. Om det konstateras en godkänd läkemedelsskada kan du ha rätt till ersättning.