Hälsofrämjande sjukhus

Vad är hälsa för dig? Många förknippar hälsa med fysiskt aktivitet och kost men det finns så mycket mer. För vissa betyder social samvaro mycket för hälsan, men för andra betyder lugnet desto mer. Alingsås lasarett vill främja din hälsa!

I mötet med patienter och närstående ska Alingsås lasarett verka för att öka kunskapen och viljan att göra hälsosamma livsstilsval samt stödja och stärka människor i att ta ansvar för sin egen hälsa.

Alingsås lasarett ska arbeta för god kunskap hos medborgarna om sambandet mellan livsstil och hälsa. Invånarna ska också erbjudas förutsättningar för hälsosamma levnadsvanor.

Medlem i nätverket för hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer

Alingsås lasarett är ett hälsofrämjande sjukhus och medlem i nätverket för hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS). Alla medlemmar är automatiskt anslutna till det internationella WHO-nätverket.

Sjukhusen i väster möter SIMBA

Som ett led i att förbättra folkhälsan i vår region deltar Sjukhusen i väster i ett hälsofrämjande nätverk, tillsammans med Samordningsförbundet Älv och Kust, Ale kommun, Kungälvs kommun, Stenungsunds kommun, Tjörns kommun och Öckerö kommun. Under 2022-2023 gjordes en informations- och utbildningskampanj tillsammans, där hälsosamma levnadsvanor är i fokus.

Så kan du få stöd och hjälp att uppnå bättre levnadsvanor

Det finns många som kan stötta dig med att uppnå en bättre hälsa. Här har vi samlat några bra tjänster och stödfunktioner.

Hälsocoach online – Västra Götalandsregionen

Digital, personlig hälsocoachning som är kostnadsfri för alla Västra Götalandsbor som är 16 år eller äldre. De bistår med hjälp gällande träning och kost, men också alkohol- och tobaksvanor.

Levnadsvanemottagning Angered – Angereds närsjukhus

Du som bor i nordöstra Göteborg kan få stöd av levnadsvanemottagningen, som erbjuder hälsosamtal och kan hjälpa dig med att förbättra dina levnadsvanor.

Levnadsvanetest 

Här kan du helt anonymt göra ett levnadsvanetest, för att få en översikt av dina levnadsvanor.

Fritidsbanken

Låna sport- och fritidsutrustning gratis i 14 dagar. 

Tobaksavvänjning

Om du behöver hjälp med att sluta röka så ska du i första hand kontakta din vårdcentral och se vilket stöd de kan erbjuda eller hänvisa dig till. Du kan även kontakta Sluta-röka-linjen som erbjuder en stödlinje och chatt för hjälp med att sluta röka eller snusa. 

Alkohollinjen

Gratis och anonym stödlinje till den som funderar över sina alkoholvanor.