Vårt verksamhetsidé och vår värdegrund

Verksamhetsidé

Alingsås lasarett ska erbjuda Sveriges främsta närsjukvård genom att:

 • erbjuda hälso- och sjukvård dygnet runt i samverkan med andra.
 • arbeta hälsofrämjande och erbjuda hälso- och sjukvård som är jämlik och jämställd.
 • erbjuda hög tillgänglighet för regionens invånare genom mer planerad vård,
 • utveckla vården med fokus på hög kvalitet och patientsäkerhet,
 • följa och utveckla nya metoder och arbetssätt inom vårt uppdrag,
 • arbeta med kvalitetsdriven verksamhetsutveckling och ständiga förbättringar med lean-filosofin som strategi,
 • vara en attraktiv arbetsgivare med kompetenta medarbetare som ges möjlighet till utveckling och förutsättningar att göra ett gott arbete, samt
 • genomföra utbildningsuppdraget där vi utbildar framtidens medarbetare i en lärande miljö, där vårdande och lärande förenas i ett patientnära arbete.

Vår värdegrund

På Alingsås lasarett har alla människor lika värde.

 • Vårt arbete utgår från patienternas behov och vi har en helhetssyn på både patient och organisation där patienten är medaktör i sin vård och behandling.
 • Mötet mellan patient och personal präglas av trygghet genom öppenhet, omtanke och kompetens.
 • Vi är professionella och skapar närhet till patient och närstående utan att vara privata.
 • Vi respekterar varandra, är delaktiga och tar ansvar för helheten Alingsås lasarett.