Vårdsamverkan

En välfungerande närvårdssamverkan ska för patienten innebära närhet, kontinuitet, trygghet och tillgänglighet i kontakter med vården.

Det betyder att den enskilde inte ska påverkas när ansvaret för vården delas, eller går över från en vårdgivare till en annan. Närvårdssamverkan ska också genom förebyggande arbete motverka framtida vård-och omsorgsbehov för invånarna.

Läs mer

Webbplatsen Samla, om samverkan i Lerum och Alingsås

Samordnad vård- och omsorgsplanering Västra Götaland (extern webbplats)