Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Inför ditt besök

Huvudentré

Öppettider: Alla dagar 05.30 - 20.00.

Reception

Öppettider: måndag-fredag 07.15-16.00.
I de allra flesta fall ska du anmäla dig i receptionen vid huvudentrén innan ditt besök.
Läs på din kallelse vad som gäller för ditt besök.

Besökstider vårdavdelningar

Besökstider och kontaktuppgifter

Karta och parkering

Sjukhuset ligger på Södra Ringgatan 30. Infarterna till Alingsås har vägskyltar med texten sjukhus, som gör det lätt att hitta.  

Läs mer om parkering och parkeringsavgifter vid Alingsås lasarett

Sjukresa med Ronden

Ronden trafikerar några av de större sjukhusen i Västra Götalandsregionen. Bussarna är handikappanpassade och har toaletter. De går efter fastställd turlista helgfria vardagar måndag-fredag.

Sjukresenären betalar egenavgift för sjukresa och är garanterad plats om resan beställs via Beställningscentralen, telefon 0771-91 90 90.  

Man kan inte betala med kontanter på bussarna, endast betalkort eller kontoladdningskort. Skolkort och fritidsladdning gäller inte.

Öppen för allmän kollektivtrafik i mån av plats.

Ronden 5 och 10 är i första hand till för sjukresor, men även andra får följa med i mån av plats. Västtrafiks biljetter gäller, dock inte skolkort eller periodkort för skolungdom.

E-tjänster på 1177 Vårdguiden

Gör dina vårdärenden och kontakta din mottagning när det passar dig. 1177 Vårdguidens e-tjänster är ett enkelt sätt att nå vården när som helst. All kontakt sker via ett personligt konto. Man kan bland annat beställa och omboka tid, förnya recept och se vilka läkemedel man har. Det kan variera vilka e-tjänster olika mottagningar erbjuder.
Logga in i 1177 Vårdguidens e-tjänster

Att ta med till besöket eller inskrivningen

  • Kallelsen
  • Fotolegitmation
  • Eventuell medicinlista
  • Högkostnads- eller frikort
  • Ifylld hälsodeklaration om du har fått en sådan med kallelsen

Avgifter och betalningssätt

Det finns flera olika patientavgifter. För besök och behandlingar på dagtid gäller högkostnadsskydd. All sjukvård för barn och ungdomar upp till 20 år är gratis, med undantag av hälsovård, vissa vacciner och vissa intyg. Vi ser helst att du betalar med betalkort.

  • Avgift när du ligger inne på vårdavdelning När du är inlagd på sjukhus betalar du en avgift per dygn, som betalas i efterskott genom att sjukhuset skickar hem en faktura per post. Också för inneliggande vård finns regler om högkostnadsskydd.
  • Avgift vid besök på mottagningar Patientavgiften kan betalas kontant, med betalkort eller via faktura. Vi uppskattar betalning med kort framför sedlar, bland annat av säkerhetsskäl för personalen i kassorna.

Besök till mottagning betalas i receptionen vardagar kl 07.15-16.00. Vid besök på Akutmottagningen eller om du blir inlagd på avdelning får du en faktura hemskickad.

Mer information om patientavgifter för sjukvård i Västra Götalandsregionen

Avgift vid uteblivet besök

Om du uteblir från tidsbeställt besök utan att ha lämnat återbud, får du betala den avgift som motsvarar patientavgiften. Vid uteblivet besök då patientavgift inte skulle tagits ut får du betala 100 kronor.

Tolk

Meddela oss i god tid om du behöver hjälp med tolkning. Kontakta i så fall den avdelning eller mottagning du ska till, enligt uppgifter på kallelsen. På 1177.se kan du läsa mer om rätten till tolk vid ditt besök eller din vistelse på sjukhuset.

Tolkning i Västra Götalandsregionen

Teckenspråkstolk och taltolk

En teckenspråkstolk tolkar på teckenspråk och talad svenska mellan hörande och döva. En dövblindtolk tolkar för en person som har en kombinerad syn- och hörselnedsättning. Tolkningen kan då se ut på olika sätt, beroende på hur personen hör eller ser. En taltjänsttolk tolkar för personer som har ett otydligt tal, svårigheter att hitta ord eller läs-och skrivsvårigheter.

Mer information om beställning av teckenspråkstolk och taltolk

Tillgänglighet

I Tillgänglighetsdatabasen (TD) finns information om den fysiska tillgängligheten i sjukhusets lokaler. Det utgår ifrån fem olika områden; svårt att höra, svårt att se, svårt att röra sig, svårt att tåla vissa ämnen, svårt att bearbeta, tolka och förmedla information.
Tillgänglighetsdatabasen 

Rökning

Alingsås lasarett är ett rökfritt sjukhus. Det innebär att det inte är tillåtet att röka inom sjukhusområdet. Sjukhuset erbjuder rådgivning och stöd att bli rökfri inför operation. Risken för komplikationer i samband med operation minskar betydligt om du som patient gör ett uppehåll med din rökning.

Dofter

Av hänsyn till allergiker och doftöverkänsliga personer ber vi dig att undvika att använda parfym eller andra doftande produkter som t ex hårspray, rakvatten, deoderant med mera vid besök på våra enheter.

Har du vårdats utomlands?

Om du vårdats på sjukhus eller annan vårdinrättning utomlands de senaste 12 månaderna är det viktigt att du informerar oss om detta.


Senast uppdaterad: 2021-03-31 13:52