Sök rätt vård

När du blir sjuk, skadar dig eller behöver råd om din hälsa får du snabbare hjälp om du kommer till rätt plats i vården. 1177, vårdcentraler och sjukhus har olika uppdrag för att du som patient ska få vård på bästa sätt.

Ring 1177 – för råd om vård

Sjukvårdsrådgivningen är öppen dygnet runt och nås på telefonnummer 1177. Samtalet kostar som ett vanligt lokalsamtal. Erfarna sjuksköterskor svarar på frågor om sjukdom och hälsa och hänvisar dig vidare om det behövs. På 1177.se finns råd om vård, möjlighet att ställa anonyma frågor och flera webbtjänster.
Webbplatsen 1177

Vid sjukdom – kontakta din vårdcentral

I första hand ska du vända dig till din vårdcentral om du blir sjuk eller skadar dig och behöver träffa en läkare eller annan vårdpersonal. Om du inte vet vilken vårdcentral du tillhör eller om du vill byta vårdcentral finns kontaktuppgifter till alla vårdcentraler på 1177.se. Din läkare bedömer om du behöver ytterligare vård eller undersökningar på sjukhus.

Vård på kvällar och helger

Skulle du bli sjuk eller skadad på kvällen eller helgen har Västra Götalandsregionen flera jourcentraler. Jourcentralerna kan remittera till sjukhusens specialister. De hjälper dig med akuta besvär som inte kan vänta till det att vårdcentralen öppnar igen.
Sök efter en jourcentral nära dig (Närhälsans webbplats)

Specialistvård på sjukhus

För att få specialistvård på sjukhus krävs ett medicinskt underlag. I första hand ska det vara genom en remiss från läkare på den vårdcentral du tillhör. Det är också möjligt att göra en så kallad egen vårdbegäran (egenremiss). Det är en blankett som du själv fyller i och skickar till den klinik det berör.
Egenremiss

Akut sjuk

Ring gärna sjukvårdsrådgivningen 1177, innan du besöker akutmottagningen. Vid akut sjukdom och olycksfall ring 112. 

Alingsås lasaretts akutmottagning för medicin/kirurgi/ortopedi/urologi är öppen alla dagar kl 08.00–21.00. Här arbetar sjukhusets AT-läkare, ST-läkare och specialistläkare. 

Du som är i akut behov av vård klockan 21.00–08.00 kan söka vård på något av regionens övriga sjukhus med dygnet-runt-öppen akutmottagning. Du kan alltid kontakta sjukvårdsrådgivningen 1177 för råd eller vid akut sjukdom och olycksfall ringa 112.

Vid nödsituationer – ring 112

Ring akutnumret 112 för att larma ambulans vid svåra olycksfall eller mycket allvarlig sjukdom, till exempel stora blödningar, benbrott, akuta andningssvårigheter och bröstsmärtor. Den medicinska bedömningen avgör hur snabbt en patient får träffa läkare för fortsatt undersökning, övervakning och behandling.

Egenremiss

En egen vårdbegäran eller egenremiss är en remiss som du själv skriver till en specialistmottagning. En läkare bedömer om du har behov av specialistvård och tar ställning till vilken medicinsk prioritering du ska få, det vill säga hur snart du ska få tid för besök.
Egenremiss

Giftinformationscentralen

Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär Giftinformation – dygnet runt. Ring 08-33 12 31 vid övriga frågor om akuta förgiftningar – dagtid.
Giftinformationscentralens webbplats

Hitta till oss

Akutmottagningen hittar du på Södra Ringgatan 30 i Alingsås. Ovanför ingången är det skyltat Akutmottagning.

Hitta till jourcentralen Alingsås Jourcentral finns på Närhälsan Sörhaga vårdcentral på Södra Ringgatan 34B i Alingsås. Jourcentralen har öppet  måndag – fredag 17:00 – 22:00 och lördag – söndag 10:00 – 16:00.