Sjukhusets regler

För att skydda patienter, besökare och medarbetare har vi några gemensamma regler som vi ber dig som besöker sjukhusområdet att respektera.

Blommor

Undvik blommor och andra växter i vårdrummen. Dofterna kan vara störande för andra patienter. Vissa växter kan också orsaka besvär hos patienter och personal med allergi.

Dofter

Starka dofter kan orsaka besvär på olika sätt hos personer med astma, allergi och annan överkänslighet. Några exempel är parfym, blommor och rengöringsmedel. Tänk på att inte använda doftande produkter om du besöker sjukhuset. Ta hänsyn till att andra patienter och personal som är överkänsliga mot parfym eller andra parfymerade produkter.

Fotografering och filmning

Alla sjukhus inom Västra Götalandsregionen har ett generellt foto- och filmförbud. Foto- och filmförbudet är till för att skydda våra patienters och besökares personliga integritet. Om du vill fotografera eller filma inom sjukhuset måste du först få tillstånd från förvaltningschef, kommunikatör eller verksamhetschef. Fototillstånd ges endast i undantagsfall.

Ljudinspelning

Ljudupptagning är tillåten om den som gör inspelningen själv deltar i samtalet. Däremot får man enligt svensk lag inte spela in andra i smyg. Om du som patient önskar spela in ett samtal med en läkare eller annan personal, som stöd i kommunikationen er emellan, så är det tillåtet, men det är viktigt att det inte kommer med någon ytterligare person på inspelningen. 

Rökning

I våra lokaler och på området runt sjukhuset är rökning inte tillåtet. Alla, patienter, medarbetare och besökare ska erbjudas en helt rökfri miljö vilket betyder att ingen ofrivilligt ska behöva utsättas för tobaksrök. Sjukhuset erbjuder patienter stöd och hjälp med att inte röka under sjukhusvistelsen.