När du är på sjukhuset

Receptionen i huvudentrén på Alingsås lasarett

Vi utbildar nya medarbetare

På Sjukhusen i väster har vi ansvar för utbildningar till yrken inom vården. Därför kommer du som är patient hos oss att möta olika yrkesgrupper som är under utbildning. De har tystnadsplikt och har handledare vid sjukhuset som ser till att de följer sjukhusets regler. Om du inte vill att studenter deltar i din behandling eller läser i din journal, tala med vårdpersonalen.

Service 

På sjukhusområdet finns café, restaurang och apotek för både patienter och besökare. 
Alingsås lasaretts serviceutbud

Besökstider

Besökstiderna varierar mellan olika avdelningar. Kontakta den mottagning eller avdelning det gäller för att höra vad som gäller. Du kan också komma överens med personalen om en besökstid som passar dig och dina närstående.
Mottagningar och avdelningar

Gåvor

Personalen har inte rätt att ta emot gåvor från patienter.

Handhygien

Tvätta dina händer ofta och använd gärna handsprit i de fall det finns sådana flaskor på toaletter, patientrum och i korridorer. Vi bär på bakterier och virus även när vi är friska och alla – personal, patienter och besökare – kan hjälpas åt att minska spridning av smitta.

Internet

På sjukhuset finns ett trådlöst nätverk, VGR Publikt, som du är välkommen att koppla upp dig mot.

Kläder

Vi ser gärna att du som är inskriven på en vårdavdelning använder sjukhusets kläder, men du kan använda egna kläder om du vill. Det är bra om du har med egna inneskor eller tofflor. Lånar du sjukhuskläder med dig hem, ska du få med dig en ”returpåse”. Lägg kläderna i påsen och lämna dem i returboxen i entrén på sjukhuset eller på en vårdcentral vid tillfälle.

Måltider

Patienter på vårdavdelningarna får mat serverad i avdelningens matsal eller vid vårdplatsen. I vissa fall kan det vara aktuellt med specialkost. Vi ser gärna att du som kan äter i avdelningens matsal.

Post

Post kommer till vårdavdelningarna varje dag, även till patienter. Meddela närstående avdelningens namn. Utgående post lämnar du till personalen på avdelningen. Du kan även lägga post i brevlådan utanför huvudentrén.

Promenadrundor

Om du vill ta en promenad, så har vi förslag på promenadrundor av olika längd som alla har sin start- och slutpunkt vid Alingsås lasarett. I vår huvudentré hittar du en tavla med en karta där du kan se rundorna. En karta och beskrivning över hur du går hittar du här på webbplatsen: Promenadvägar

Provtagning Alingsås

På sjukhuset finns en mottagning för provtagning. Uppgifter om provsvar lämnas endast till sjukvårdspersonal som i sin tur lämnar besked till patienterna.

Provtagning Alingsås (Sahlgrenska universitetssjukhusets webbplats)

Radio och tv

Radio finns vid varje sängplats på alla vårdavdelningar. Dessutom finns det tv i dagrummet.

Telefon

Det är tillåtet att använda mobiltelefoner på de flesta ställen i sjukhuset. Behöver du ringa så får du använda din egen mobiltelefon.

Värdesaker

Ta inte med större penningsummor, kreditkort eller värdefulla smycken. Sjukhuset har inga möjligheter att förvara värdesaker.