Behandling av personuppgifter

När du är patient hos oss behöver vi behandla dina personuppgifter.

Personuppgifter är alla typer av uppgifter som kan identifiera en levande person. Det kan till exempel vara namn, personnummer, kontaktuppgifter eller information om din hälsa. De personuppgifter som vi främst behandlar om dig, om du är patient hos oss, är kontaktuppgifter till dig och anhöriga, hälso- och sjukvårdsuppgifter, personnummer samt uppgifter som rör tidsbokning eller faktura-/avgiftshantering.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter finns i dokumentet Så här behandlar Sjukhusen i väster personuppgifter (pdf).

Kontakt

Om du har frågor om vår personuppgiftsbehandling eller dina rättigheter är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud. Vill du klaga på vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten.