Introduktion för dig som är nyanställd

Välkommen som ny medarbetare hos oss på Alingsås lasarett! På de här sidorna har vi samlat en introduktion för att ge dig en god start hos oss. När du börjar kommer du självklart att få en djupare introduktion på den enhet där du kommer att arbeta.

 1. Exteriör av Alingsås lasarett

  1. Organisation

  I den här delen presenterar vi vår organisation, vilka verksamheter vi har och vår roll i Västra Götalandsregionen. Cirka 7 minuter.

 2. Sjuksköterska tar fram material från ett förråd.

  2. Praktisk information

  Här har vi samlat praktisk information som rör din anställning, till exempel lön, försäkringar och hur du enklast tar dig till oss. Cirka 3 minuter.

 3. Händer under en rinnande vattenkran.

  3. Vårdhygien

  Information om basala hygienrutiner, arbetskläder, smittspridning, punktdesinfektion med mera. Cirka 53 minuter.

 4. Vårdpersonal i samtal med sängliggande patient.

  4. Patientsäkerhet

  Arbetet med patientsäkerhet är en av de viktigaste uppgifterna vi har inom Västra Götalandsregionen (VGR). Patientsäkerhetsarbetet i VGR har en nollvision för vårdskador och tystnadskultur och utgår från patientsäkerhetsplanen med tillhörande riktlinjer. Cirka 29 minuter.

 5. Brandsläckare

  5. Säkerhet

  Säkerhet handlar om hur vi förebygger och hanterar kriser eller allvarliga händelser, till exempel brand, oförutsedda el- eller it-avbrott. Cirka 1 minut.