Egenremiss

En egen vårdbegäran eller en egenremiss är en remiss som du själv skriver till en specialistmottagning.

Du kan skicka en egenremiss antingen via webbplatsen 1177 eller via en pappersblankett som du postar till oss.

Fyll i uppgifterna i blanketten så noga du kan. Det underlättar för den läkare som ska bedöma om du har behov av specialistvård och ta ställning till vilken medicinsk prioritering du ska få, det vill säga hur snart du ska få tid för besök. Om läkaren bedömer att du inte är i behov av specialistvård, eller att det först behövs fler uppgifter eller undersökningar för att avgöra det, får du besked om det.

Har du problem med att fylla i blanketten "Egenremiss" direkt från webbsidan? Prova i stället att spara ner blanketten på den egna datorn och öppna den igen, eller skriv ut och fyll i för hand. 

När du fyllt i uppgifterna skickar du blanketten direkt till den mottagning du söker till.

Egenremiss för kirurgi, ortopedi och urologi på Alingsås lasarett (pdf)

Egenremiss för öron, näsa och hals på Alingsås lasarett (pdf)

Egenremiss för medicin på Alingsås lasarett (pdf)

Egenremiss för gynekologi på Alingsås lasarett (pdf)

Egenremiss för logopedi på Alingsås lasarett (pdf)

Egenremiss till hjärtmottagning på Alingsås lasarett (pdf)

Inkludera följande i remissen

  • Personnummer, namn, adress, telefon‐ och mobiltelefonnummer.
  • För barn anges motsvarande uppgifter för målsman.
  • Vid behov av språktolk, ange språk.
  • Vid behov av tolkservice, anges behovet – teckenspråkstolk, dövblindtolk eller vuxendövtolk.

Det är alltid en medicinsk bedömning som avgör om du ska få vård och när den ska erbjudas.