Alkohol

Dina alkoholvanor påverkar din hälsa. Kraftigt drickande ökar risken för högt blodtryck, stroke, oavsiktliga skador och flera former av cancer.

Var uppmärksam på mängden alkohol du dricker vid ett tillfälle och din totala veckokonsumtion. Om du vill få en uppfattning om hur dina alkoholvanor ser ut kan du göra ett test.

Det finns flera symtom och sjukdomar som kan bero på en för hög alkoholkonsumtion. Som patient kan du därför få frågor rörande dina alkoholvanor för att vi ska kunna ge dig rätt vård och behandling. Vid behov kan vi erbjuda hänvisning till stöd och hjälp. Du kan också kontakta din vårdcentral eller ta hjälp på egen hand.