Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet sätter fart på positiva krafter i kropp och själ. Man kan få goda hälsovinster genom att regelbundet ägna sig åt någon form av fysisk aktivitet.

Du kan bland annat minska risken för diabetes, högt blodtryck, övervikt, hjärtinfarkt, bröst- och tjocktarmscancer, värk i leder samt benskörhet.

De flesta av oss behöver röra på sig mer och minska sitt stillasittande. Det finns flera symtom och sjukdomar som kan förbättras genom att aktivera kroppen mera. Som patient kan du därför få frågor om hur mycket du brukar röra på dig för att vi ska kunna ge dig rätt vård och behandling. Vid behov kan vi erbjuda dig rådgivning, fysisk aktivitet på recept (FaR) och hänvisning till stöd och hjälp. Du kan också kontakta din vårdcentral eller ta hjälp på egen hand.