Metabola förändringar vid utmattningssyndrom

Patienter med utmattningssyndrom har minskad energinivå, vilket kan bero på förändringar i metabolismen/ämnesomsättningen. Studien jämförde metaboliter i blodet, mellan patienter med utmattningssyndrom och friska kontroller. Våra resultat kan hjälpa till att hitta fokus för framtida studier av utmattningssyndrom.

Bakgrund

Trötthet och brist på energi är några av de huvudsymtom som beskrivs av patienter med utmattningssyndrom (UMS). Förändrad metabolism och minskad förmåga att mobilisera energi har föreslagits som en förklaring till den trötthet patienterna upplever. Tidigare studier har visat att UMS är förknippat med vissa avvikelser i ämnesomsättningen, metabolismen. Exempelvis har man tidigare sett att UMS-patienter har lågt blodsocker. Många delar av metabolismen har inte undersökts ännu i den här patientgruppen.

Syfte

Att undersöka om det finns avvikelser i metabolismen hos patienter med utmattningssyndrom.

Metod

För att undersöka metabolismen genomfördes en så kallad metabolomics-analys. Då mäts ett stort antal metaboliter samtidigt i blodprover. Metaboliter är små ämnen i blodet som är slutprodukter av metabolismen/ämnesomsättningen. Denna studie undersökte metabolomics hos 20 patienter diagnostiserade med UMS och de jämfördes med 21 friska kontrollpersoner. Man använde blodprover som tagits i både fastande och icke-fastande tillstånd. Metabolitinnehåll i blodplasmaproverna analyserades med hjälp av gaskromatografi-masspektrometri.

Resultat

Totalt 62 olika metaboliter upptäcktes samtidigt i var och en av proven. Statistiska modeller som tar hänsyn till alla dessa metaboliter samtidigt visade att det fanns övergripande skillnader mellan patienter med UMS och friska kontroller i både fastande och icke-fastande tillstånd. UMS-patienternas blodprover innehöll mer av aminosyran lysin och fettsyran oljesyra och mindre av aminosyrorna glutamin, glycin och serin samt glukonsyra under båda förhållandena.

Slutsatser

I den här studien undersökte vi ett stort antal metaboliter samtidigt. Våra resultat visar en skillnad i metaboliter i blodet mellan UMS-patienter och friska kontroller både i fastande och icke-fastande tillstånd. Med stöd av de här resultaten kan man göra mer riktade undersökningar i fortsatta studier för att hitta markörer som speglar metabolismen vid UMS.

Publicerat

Stress - The International Journal of the Biology of Stress